Sztuka inwestycji. Konferencja naukowa

Sztuka inwestycji. Konferencja naukowa

Konferencja naukowa „Sztuka inwestycji” w Galerii, a po niej finisaż wystawy „Sztuka przez epoki” – z dziełami m.in. takich twórców jak Chagall, czy Toulouse-Lautrec.

Czy warto kupować obrazy? Jakie czynniki wpływają współcześnie na cenę obrazu? (prof. Jacek Ojrzanowski), jakie są mechanizmy rynkowe pomocne galeriom, artystom, kolekcjonerom i domom aukcyjnym (Carmen Tarcha, Galeria Quadrilion Warszawa), finansowanie rynku sztuki przez banki i instytucje finansowe – (Mirosław Joncel, MJ Finanse Pośrednictwo Kredytowe Piła), czy ubezpieczanie dzieł sztuki (Ewelina Kwapisz-Chwiesiukowicz, MultiGrupa) – to przykładowe tematy konferencji naukowej „Sztuka inwestycji”. Stanisław Romaniszyn, właściciel kolekcji ponad 300 obrazów, opowiedział, jak budował swoją kolekcję i w jakich artystów inwestował.

Ciekawym tematem, jaki poruszono, było porównanie rynków sztuki w Polsce i innych krajach, szczególnie w USA.

– Sytuacja rynków sztuki jest różna w różnych krajach. W Stanach Zjednoczonych rynek sztuki szacuje się na ok. 30 miliardów dolarów. I jak się okazuje, 60 proc. osób, które inwestują w sztukę to są ludzie młodzi. Inwestują nie własne pieniądze, ale środki, które pozyskuje się z tzw. kredytów aukcyjnych. U nas takiej formy wsparcia inwestowania w sztukę nie ma – wskazywał J. Ojrzanowski.

Ciekawe historie aukcyjne opowiedziała Carmen Tarcha. Mówiono o sposobach wpływania na ceny obrazów, o fałszerstwach i fałszerzach – także genialnych! – dzieł sztuki.

Konferencja była pewnym novum w naszej przestrzeni. Jej podsumowaniem będzie wieczorny finisaż wystawy „Sztuka przez epoki”. Jest okazja obejrzeć oryginały dzieł malarskich z XVII, XVIII, XIX i XX wieku – dzieła Chagalla, Toulouse-Lautreca, Nordella, Waldemara Świerzego, Józefa Charytona – a także je zakupić.

Działalność BWA PP finansowana jest z budżetu Powiatu Pilskiego.

Skip to content