O nas

 

Organem prowadzącym Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego jest Powiat Pilski.

Dyrektor BWA Powiatu Pilskiego: 

Edmund Wolski

e-mail: bwaxxl@op.pl

tel. 67 213 11 82, e-mail: bwapila@poczta.onet.pl

Biuro czynne:

poniedziałek – piątek: 8.00-15.00

Galeria czynna:

poniedziałek, piątek: 9.00-15.00

wtorek, środa, czwartek: 9.00-19.00

sobota, niedziela – nieczynne

cena biletu:

normalny – 10 zł, ulgowy – 5 zł

dzieci do lat 10 oraz zorganizowane grupy szkolne – bezpłatnie

GALERIA SPRZEDAŻNA BWA

Prace można oglądać na stronie Galerii w zakładce Sklep

Wybrane obrazy można następnie obejrzeć w pełnej okazałości i ewentualnie zakupić w Galerii:

poniedziałek – piątek  8.00 – 15.00

RADA PROGRAMOWA BWA Powiatu Pilskiego 

1/ Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski – przewodniczący Rady Programowej 

2/ Agnieszka Matusiak – z-ca dyrektora Biura Starosty Pilskiego

3/ Karolina Szambelańczyk – dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju

4/ Robert Judycki – artysta fotografik 

5/ Anna Kluza – artysta plastyk, członek Związku Polskich Artystów Plastyków

6/ Lucyna Pach – artysta plastyk, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, prowadzi zajęcia plastyczne w MDK „Iskra” w Pile

7/ Barbara Pierzgalska-Grams – artysta plastyk, członek Związku Polskich Artystów Plastyków

8/ Karolina Smorawska – artysta plastyk, przedstawicielka młodego pokolenia artystów w regionie

9/ Marta Zatylny – artysta plastyk, nauczyciel w ZSE w Pile

10/ Elżbieta Kędziora – starszy specjalista ds. programowych BWA PP, sekretariat Rady Programowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwany dalej jako „RODO” informuje się, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego, Piła, ul. Okrzei 9/2, tel. 67 213 11 82, e-mail: bwapila@poczta.onet.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych w Biurze Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego jest Edmund Wolski, e-mail: bwaxxl@op.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług z zakresu działalności wystawienniczej i edukacyjnej.

4. Państwa dane osobowych będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

OSOBY UCZESTNICZĄCE W WERNISAŻACH I W INNYCH SPOTKANIACH ORGANIZOWANYCH W GALERII ORAZ NA TERENIE NALEŻĄCYM DO BWA PP W PILE WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU NA POTRZEBY DOKUMENTACJI ORAZ PROMOCJI GALERII

Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego

Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego jest największą i najważniejszą galerią sztuki współczesnej nie tylko w Pile, ale i całym regionie Północnej Wielkopolski.

Biuro Wystaw Artystycznych w Pile zostało utworzone w 1976 roku zarządzeniem wojewody pilskiego i było instytucją wojewódzką. Początkowo, przez kilkanaście miesięcy, miało siedzibę w Wojewódzkim Domu Kultury w Pile, następnie – przez ponad 30 lat – urzędowało w pawilonie przy ul. Ludowej 11. Po reformie administracyjnej kraju w 1998 roku, która zakończyła byt województwa pilskiego, Biuro Wystaw Artystycznych w Pile – już jako Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – z dniem 1 stycznia 1999 roku stało się instytucją kultury finansowaną przez Powiat Pilski, niemniej jednak utrzymało swój zasięg na całą Północną Wielkopolskę. Władze samorządowe starały się zapewnić BWAiUP lepsze warunki do pracy, stąd decyzja o budowie nowego obiektu dla dwóch instytucji kultury – Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych oraz Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra”. Nowy obiekt został otwarty w listopadzie 2009 roku. Od tej chwili sztuki uzyskała możliwość jeszcze lepszej pracy.

Od sierpnia 2022 r. instytucja nosi nazwę Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego. 

Głównym celem działalności Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego jest upowszechnianie wszystkich dziedzin współczesnej plastyki poprzez organizację wystaw artystycznych, popularyzację sztuki i edukację.

BWA od lat zaznacza swoją obecność na mapie kulturalnej kraju, organizując i sprowadzając do Piły wiele ciekawych wystaw indywidualnych i zbiorowych. Organizowane są wystawy prac artystów związanych ze środowiskiem akademickim Poznania, Torunia, Łodzi, Krakowa, Bydgoszczy, Warszawy i Szczecina. Galeria jest otwarta na wartości zarówno klasyczne jak i nowości. Promowani są przez nią artyści w różnym wieku, dojrzali oraz młodzi, wkraczający do świata sztuki. Pojawia się więc wartościowe malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba, tkanina artystyczna, jako techniki należące do klasycznych, prezentuje się też fotografię kreatywną, grafikę komputerową i nowsze media: videoart i film. Galeria balansuje pomiędzy propozycjami tzw. „sztuki środka”, wolnej od szokujących i bulwersujących skojarzeń, wolnej też od ponowoczesnej wtórności. Jedynym kryterium prezentacji jest wysoka jakość artystyczna proponowanych przez twórców prac i postaw, niezależnie od dziedziny, jaką preferują.

Wieloletnia praca ludzi z pasją przyczyniła się do powstania pilskiego środowiska artystycznego, w którym działa wielu znakomitych twórców. Podsumowaniem pracy artystów związanych z Galerią sztuki jest coroczny Przegląd Twórczości Artystów Środowiska Pilskiego „Salon Pilski ART”, jedyna w swoim rodzaju wystawa, na której artyści przedstawiają swoje najciekawsze prace, powstałe w danym roku. W ostatnich latach w tej wystawie uczestniczy każdorazowo ponad 40 artystów.

BWA organizuje także plenery artystyczne dla profesjonalnego środowiska plastycznego z całej Polski, dzięki czemu poprzez regulaminowe darowizny wzbogaca swoją kolekcję sztuki o wybitne dzieła.

BWA dzięki zakupom oraz darowiznom stworzyło własną, znaczącą kolekcję sztuki współczesnej, która obecnie liczy ponad 1000 obiektów. W zbiorach znajdują się prace twórców ze środowiska pilskiego oraz znakomitych artystów polskich i zagranicznych. Zbiory te są wykorzystywane do różnorodnych wystaw tematycznych i problemowych, prezentowanych w Pile i galeriach zaprzyjaźnionych powiatów w kraju, a nawet poza jego granicami.

Poza działalnością wystawienniczą BWA organizuje koncerty muzyczne, jazzowe oraz mini recitale muzyki klasycznej i popularnej. Prowadzi również cykliczną działalność upowszechniającą  język sztuki dla zainteresowanych odbiorców, organizując spotkania autorskie i spotkania z krytykami sztuki. Prowadzi także warsztaty plastyczne dla dorosłych pasjonatów malarstwa.

Ważną częścią działalności BWA są wszelkiego rodzaju publikacje i realizacje audio-video. Każdej wystawie towarzyszy opracowany i wydany drukiem katalog. W 2020 r. BWA zrealizowało dwa cykle filmowe. Pierwszy pt. „Artyści Północnej Wielkopolski” prezentuje sylwetki 8 wybitnych artystów współpracujących z Galerią. Drugi pt. „Nie bój się sztuki” obejmuje 8 odcinków, w których popularyzowani są najwybitniejsi malarze polscy i zagraniczni, a ich twórczość jest omawiana na wybranych przykładach w bardzo przystępny sposób. Oba cykle są udostępnione w mediach społecznościowych oraz prezentowane w lokalnej telewizji kablowej. Liczbę ich odbiorców szacuje się na kilkadziesiąt tysięcy!

BWA Powiatu Pilskiego kreuje życie kulturalne w regionie. Organizuje Noc Muzeów, Narodowe Czytanie, Koncerty Niepodległościowe oraz inne wydarzenia okolicznościowe i artystyczne.

BWA PP spełnia wiele funkcji dla środowiska artystycznego oraz miłośników i odbiorców sztuki w regionie Północnej Wielkopolski, stwarzając pole prezentacji twórczości i równie ważnych dyskusji o kondycji sztuki współczesnej. Przyczynia się do edukacji estetycznej społeczeństwa. Każda wystawa – a w każdym roku organizowanych jest ich kilkanaście – jest nie tylko prezentacją sztuki na najwyższym poziomie, lecz także pretekstem do dyskusji i poszukiwania wartości nieprzemijających. Służy temu także oprawa muzyczna wernisaży (minikoncerty na żywo) oraz odbywające się podczas trwania wystaw koncerty jazzowe, w wykonaniu wybitnych polskich i zagranicznych muzyków. Swoista integracja sztuk wizualnych i dźwięku, czasem poezji, czyli magii słów sprawia, że w galerii unosi się atmosfera sacrum, a sama galeria staje się miejscem godnym świątyni sztuki.

Wszystkie wydarzenia artystyczne organizowane przez BWA PP są szeroko opisywane w mediach społecznościowych oraz w lokalnej prasie. Duży zainteresowaniem odbiorców cieszą się: Facebook/Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego w Pile oraz www.galeriabwa.pila.pl

Działalność BWA PP w Pile finansowana jest z budżetu Powiatu Pilskiego.

Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego

64-920 Piła, ul. Okrzei 9/2

tel. 67 213-11-82

e-mail: bwapila@poczta.onet.pl

www.galeriabwa.pila.pl

rzut

Skip to content