Miesiąc: sierpień 2007

Grupa Kołobrzeg

Grupa Kołobrzeg to stowarzyszenie artystów polegające na przynależności miejscowej, a nie ideowej. Stowarzyszenie zostało reaktywowane w 2003 roku, a wcześniej istniało od lat 60-tych i skupiało się zawsze wokół Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu. Twórcą stowarzyszenia był dyrektor GSW (Jerzy Szczesiński), tak i obecnie reaktywatorem i prezesem jest dyrektor galerii (Dariusz Kaleta). Grupa Kołobrzeg organizuje…
Read more

Pożegnaliśmy ŚP Eugeniusza Ćwirleja

Z głębokim żalem pożegnaliśmy ŚP EUGENIUSZA ĆWIRLEJA Artystę Plastyka Odszedł od nas wybitny twórca, Kolega o szlachetnym sercu i wielkiej dobroci Zawsze będziemy dumni z przyjaźni jaką nas darzył Rodzinie Zmarłego Składamy wyrazy głębokiego współczucia Dyrektor i Pracownicy Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile oraz Koleżanki i Koledzy

Skip to content