„Spotkanie po latach” – wystawa prac absolwentów Szkoły Reklamy i Dekoracji w Pile (1963/1964) / 5.07.2013

„Spotkanie po latach” to wystawa twórczości artystycznej absolwentów Szkoły Reklamy i Dekoracji (1963/1964), która funkcjonowała przez wiele lat jako placówka edukacyjna – obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile. Był to rodzaj Studium Policealnego przygotowującego w stopniu podstawowym utalentowaną plastycznie młodzież do wykonywania zawodu. Wiele osób, które ją ukończyło kontynuowało naukę na Wyższych Studiach Plastycznych. Dziś…
Read more