„Neotradycjonalis- tyczne Reminiscencje” w BWA

„Neotradycjonalis- tyczne Reminiscencje” w BWA

Zapraszamy do naszej Galerii Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile na wernisaż wystawy „Neotradycjonalistyczne Reminiscencje”, który odbędzie się w piątek, 21 czerwca, o godz. 19.00. Prace prezentują:

ANDRZEJ BANACHOWICZ / KATARZYNA BOJKO-SZYMCZEWSKA / MARINA BURANI / RAFAŁ BOETT-NER-ŁUBOWSKI (KURATOR WYSTAWY) / MAGDA KUCA / DÁŠA LASOTOVÁ / JADWIGA ŁUBOWSKA (1921-2017) / EDMUND ŁUBOWSKI (1918-1993) / PAWEŁ NAPIERAŁA / KAROLINA OCHOCKA / LUCYNA PACH  / ALEKSANDER RADZISZEWSKI / SONIA RAMMER  / ZBIGNIEW SZOT / ANDREA VETTORI

RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI, kurator wystawy:

Wystawa pt. „Neotradycjonalistyczne Reminiscencje” w swoich założeniach ma ukazywać wybrane współczesne odniesienia do rozmaicie pojmowanych obszarów tradycji sztuki dawnej i XX-wiecznej. Na wystawie zaprezentowane zostały prace autorstwa piętnastu Artystów i Artystek rozmaitych generacji, także osób już nieżyjących, reprezentujących wybrane wątki neotradycjonalistycznych poszukiwań twórczych. Międzynarodowy kontekst projektu, wyzna-czony został obecnością dzieł włoskich twórców: Mariny Burani i Andrea Vettori oraz czeskiej neokonceptualistki – Dášy Lasotovej, co określa interesujące relacje z propozycjami polskich twórców. W kontekście założeń kuratorskich projektu warto podkreślić, że Tradycja nigdy nie umiera bezpowrotnie, a twórcze nawiązania do niej mogą stawać się dziś bardzo istotnym obszarem wielu współczesnych poszukiwań twórczych. Poszukiwania te mogą jednak odbywać się poza utopiami XX-wiecznej Awangardy, jak i poza cynicznymi „gestami” artystycznymi, charakterystycznymi dla niektórych nurtów postmodernizmu. Warto pamiętać również, że od-niesienia do Tradycji zauważalne były w całej temporalnej przestrzeni XX stulecia, pomimo, tego, że wiek ten przede wszystkim kojarzony bywa z osiągnięciami, rewolucyjnej i negacyjnej wobec przeszłości, Awangardy. Z drugiej natomiast strony, określone nurty ubiegłowiecznej Awangardy – także mogą być dziś postrzegane jako swoiste reprezentacje szeroko pojmowanej Tradycji. Wystawa „Neotradycjonalistyczne Reminiscencje” posiada ewidentny potencjał edukacyjny, który można uaktywnić, na przykład, podczas rozmaitych wykładów i warsztatów artystycznych przeznaczonych dla młodzieży, dzieci lub osób dorosłych. Co oczywiste, proponowany projekt nie wyczerpuje w pełni refleksji na temat postaw neotradycjonalistycznych w sztuce, jest to bowiem zagadnienie bardzo szerokie, które mogłoby być „badane” w ramach ca-łego szeregu wystaw problemowych. Do udziału w wystawie zostało zaproszonych kilka osób związanych ze środowiskiem akademickim  Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (prof. Andrzej Banachowicz, prof. Zbigniew Szot, dr hab. Sonia Rammer, Paweł Napierała – doktorant Wydziału Malarstwa i Rysunku wspomnianej Uczelni), a najmłodsze pokolenie twórców re-prezentują na niej między innymi: Karolina Ochocka oraz Magda Kuca – absolwentka londyńskiej szkoły sztuk pięknych, specjalizująca się w neotradycjonalistycznej fotografii w technice mokrego kolodionu.

Skip to content