Barbara Pierzgalska – Grams: INNE ŚWIATY/ INNE PERSPEKTYWY

Barbara Pierzgalska – Grams: INNE ŚWIATY/ INNE PERSPEKTYWY

Zapraszamy na wystawę prac Barbary Pierzgalskiej – Grams „Inne światy/ Inne perspektywy”.

Wernisaż 9 sierpnia (piątek), o godz. 19.00

Galeria BWAiUP w Pile, ul. Okrzei 9/2

 

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych zaprasza na wernisaż wystawy prac Barbary Pierzgalskiej Grams zatytułowanej „Inne światy/ Inne perspektywy”

Zapraszamy na wystawę „Inne światy/ Inne perspektywy” prac autorstwa Barbary Pierzgalskiej – Grams. Zostaną zaprezentowane tkaniny unikatowe, pastele oraz kolaże powstałe na przestrzeni ostatnich lat.

Barbara Pierzgalska Grams Urodziła się w Siedlcach. Studia odbyła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Zajmuje się tkaniną unikatową, rysunkiem, malarstwem, projektowaniem wnętrz, tkanin przemysłowych i odzieży unikatowej.

Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Siedlce. Rzeczoznawca przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. Zorganizowała 35 ważniejszych wystaw indywidualnych. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. Francja, Finlandia, Chorwacja, Holandia, Seria, Niemcy, Węgry, Grecja). Należy do ZPAP i Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym kraju. Jej prace znajdują się w muzeach polskich oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Odznaczona medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.

– Barbara Pierzgalska – to artystka o ogromnym dorobku twórczym, na który składają się prace z dziedziny tkaniny unikatowej, instalacji przestrzennej, malarstwa, kompozycji wykonywanych w technice suchego pastelu, czy kameralnej miniatury tkackiej. Jej dzieła są zróżnicowane; lecz, z drugiej strony, wyczuwa się w nich pewien wspólny, indywidualny element, decydujący o ich specyfice i artystycznej odrębności. Co ciekawe, Barbara Pierzgalska swoją przygodę z tkaniną rozpoczynała od projektowania wzorów dla przemysłu odzieżowego, jedwabniczego i lnianego w latach 70. ubiegłego wieku, uzyskując we wspomnianej dziedzinie najwyższy poziom profesjonalnego doświadczenia i zaawansowania. A jednak, twórczość Pierzgalskiej nie miała ograniczyć się tylko i wyłącznie do działalności stricte projektowej, lecz stać się kreacją, otwartą na zauważalną polifoniczność artystycznych poszukiwań i artykulacji – pisze RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI w tekście DOJRZAŁOŚĆ/TOLERANCJA/DUCHOWOŚĆ. ROZWAŻANIA O TWÓRCZOŚCI BARBARY PIERZGALSKIEJ.

– Na wspomnianej wystawie zobaczyć można, zarówno sporych rozmiarów tkaniny unikatowe, a więc między innymi, takie kompozycje jak: „Jezioro o świcie”, „Deszczowa piosenka”, czy „Nokturn”, w których, w ramach niemalże abstrakcyjnych struktur, akcentowane są niedosłowne sugestie luministycznych stanów przenikania i emanacji światła; jak i, równie subtelne i przykuwające uwagę, miniatury tkackie autorstwa Barbary Pierzgalskiej. Poza tym jednak pilska ekspozycja pozwala nam podziwiać piękne i liryczne w swym wyrazie i nastroju pastele. Prace te trafnie charakteryzuje Lechosław Lameński, pisząc: pastele Barbary Pierzgalskiej należą bez wątpienia do najciekawszych zjawisk na tym polu we współczesnej sztuce polskiej. (…) Poszczególne kompozycje [wykowywane przez Autorkę we wspomnianej technice] (…), to pełna niespodzianek wędrówka poprzez świat znaków i form, o czytelnym rodowodzie organicznym; [to] świat, który jednak zauważamy i odkrywamy tak naprawdę dopiero dzięki Artystce, Jej wrażliwości i osobowości plastycznej.

(…)

Barbara Pierzgalska – to artystka dojrzała i pełna pokory wobec życia i sztuki. Jej stosunek   do świata jest pełen tolerancji i mądrego zrozumienia tego wszystkiego, co mieści się tak naprawdę w różnorodnych sposobach pojmowania otaczającej nas rzeczywistości. A jednak Pierzgalska jest też osobą konsekwentną i wcale niebezkrytyczną wobec funkcjonujących obecnie kulturowych i artystycznych wzorców i kanonów. Wbrew popularnym dziś koniunkturalnym modom, posiada Ona odwagę tworzenia sztuki, w której „zakodowane” są: szeroko pojmowana duchowość, wrażliwość i liryczna nastrojowość. Jak sama deklaruje: stara się          w tworzonej przez siebie sztuce realizować, tak często podawane dziś w wątpliwość tradycjonalistyczne hasło: „Dobro-Prawda-Piękno”.  Czyni to jednak na swój własny, indywidualny sposób, bez wpadania w pułapkę jakiegokolwiek imitacyjnego i eklektycznego zarazem naśladownictwa osiągnięć dawnej sztuki – dodaje RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI.

Wernisaż wystawy odbędzie się 9 sierpnia (piątek), o godz. 19.00 w Galerii BWAiUP w Pile, ul. Okrzei 9/2.

Wystawa będzie czynna do 9 września br.

 

 

Skip to content