Dwa tomy publikacji o historii powiatu pilskiego wydane! I rozdane!

Dwa tomy publikacji o historii powiatu pilskiego wydane! I rozdane!

„Powiat pilski wczoraj i dziś – ludzie, wydarzenia historyczne” oraz „Powiat pilski wczoraj i dziś – zabytki, współczesność” – to dwa tomy publikacji, jakie wydaliśmy w ramach realizowanego projektu „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”. Zadanie zrealizowaliśmy w ramach programu Muzeum Historii Polski w Warszawie „Patriotyzm Jutra. Edycja 2022” i zostało ono dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 55 000 zł. Całkowita wartość projektu to 82 300 zł.

Wydawnictwa, o jakich mowa, przygotowaliśmy m.in. we współpracy z regionalistami i historykami naszego powiatu.

W pierwszym tomie „Powiat pilski wczoraj i dziś – ludzie, wydarzenia historyczne” to oni przedstawili m.in. biogramy ponad 40 znanych postaci, które zapisały się w historii powiatu pilskiego i naszego regionu, a także wydarzenia historyczne – najbardziej istotne dla naszych dziejów, ale i te najbardziej wstrząsające, jak mord na Wzgórzach Morzewskich.  

„Wsie i miasta tworzące powiat pilski nie powstały dzisiaj ani wczoraj. Przeciwnie, wszystkie mają swoją – dłuższą lub krótszą – historię, której karty wypełniali dawni mieszkańcy tych ziem. Wielu z nich odznaczyło się wybitnymi zasługami dla regionu i Polski. Pamięć o nich powinna być stale obecna w każdym następnym pokoleniu, bo to nie tylko dowód wdzięczności, ale i nauka, jak bez względu na okoliczności dbać i chronić nasz wspólny dom ojczysty” – pisze we wstępnie do I tomu publikacji starosta pilski Eligiusz Komarowski.

I tak: w I często publikacji znajdziemy biogramy ponad 40 ważnych historycznie dla powiatu i regionu pilskiego postaci, m.in. Antoniego Bederskiego, Wojciecha Konstantego Brezy, siostry Tekli Budnowskiej, Wacława Cegiełki, Emilii i Mieczyslawa Chłapowskich, ks. Bolesława Domańskiego, Tadeusza Drobniaka, Michała Drzymały, ks. Bernharda Falkenberga, Piotra Konieczki, biskupa Michała Kozala, księdza Jerzego Rumaka, a także Stanisława Staszica i Panteleona Szumana. W książce są także biogramy pierwszego wojewody pilskiego Andrzeja Śliwińskiego, czy Romana Zaranka, fotografa – dokumentalisty miasta.  

W I tomie znalazły się także informacje o Bitwie pod Ujściem w 1655 roku czyli w czasie tzw. „potopu szwedzkiego”, o dwóch bitwach o Wysoką oraz wspomniana historia 41 przedstawicieli wielkopolskiej inteligencji  zamordowanych na Wzgórzach Morzewskich.

W książce są także opisy ważnych dla powiatu pilskiego oraz Piły miejsc: Kalwarii Ujskiej czy kościoła świętych Janów w Pile. Opisano także dzieje Szkoły Szybowcowej Ślizgowej nr 10 w Rzadkowie.

Teksty przygotowali: Maria Bochan, Roman Chwaliszewski, Marej Fijałkowski oraz Jacek Stróżyński.      

Drugi tom – „Powiat pilski wczoraj i dziś – zabytki, współczesność” – poświęcono dawnej i współczesnej Pile oraz historii powiatu pilskiego, przedstawiając losy regionu pilskiego w poszczególnych historycznych epokach. Co działo się z terenami, na których rozpostarł się powiat pilski, przez kolejne wieki, jak wyglądała sytuacja w czasie zaborów, w okresie międzywojennym, przed i po II wojnie światowej… Książka pokazuje także powiat pilski obecnie – jest w niej mnóstwo informacji o zrealizowanych współcześnie inwestycjach, o przemyśle Piły, przedsiębiorstwach działających na terenie powiatu pilskiego. Osobne rozdziały poświęcono oświacie i szkolnictwu, przyrodzie powiatu, ukształtowaniu jego powierzchni, lasom, jeziorom, rzekom… Wszystko ilustrują przepiękne fotografie.

Jedną z części publikacji poświęcono kolejno wszystkim gminom powiatu pilskiego – mowa jest o ich specyfice i rozwoju.

Gospodarka, przemysł – to kolejne rozdziały tego przepięknego, kolorowego wydawnictwa. Zgromadzone w jednej pigułce informacje o tym, jak prężnie rozwija się powiat pilski – i to we wszystkich możliwych aspektach – mogą zaskoczyć, zadziwić, ale przede wszystkim zachwycają.     

We wstępie do publikacji starosta Eligiusz Komarowski o powiecie pilskim napisał tak:

„Po pełnej lekturze przekonacie się Państwo, że współczesność jaką wspólnie tworzymy, daje nam wiele powodów do dumy i satysfakcji. Trzeba jednak podkreślić, że nie działoby się to wszystko, gdyby nie mieszkańcy tej ziemi. Powiedzieć, że są pracowici i zaradni, to za mało… Żeby budować i tworzyć takie wielkie rzeczy trzeba mieć również talent, wiedzę oraz pasję. Tych przymiotów, na szczęście, jest u nas bogactwo. I to jest największy nasz kapitał (..)”  

Podczas konferencji naukowej „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”, zorganizowanej przez naszą Galerię Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego w MDK „Iskra”, zebrani mogli zapoznać się z tymi publikacjami i otrzymać je w prezencie.

Książki trafiły także do współpracujących z nami przy projekcie szkół.   

Skip to content