W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia – konferencja naukowa

W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia – konferencja naukowa

Udany, niezwykle wartościowy dzień w naszej Galerii!

W Galerii Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego odbyło się dzisiaj spotkanie połączone z konferencją naukową „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”. Było to jednocześnie uroczyste podsumowanie działań jakie podjęliśmy jako Galeria BWA Powiatu Pilskiego w programie Muzeum Historii Polski w Warszawie „Patriotyzm Jutra. Edycja 2022” – zadanie realizowane przez nas w ramach tego projektu nosiło tytuł taki, jak dzisiejsza konferencja: „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”, a jego składowymi elementami były m.in. wydawnictwa historyczne, prelekcje w gminach powiatu pilskiego, wystawa…

Dzisiaj przedstawiliśmy mieszkańcom Piły i uczniom pilskich szkół efekty naszej pracy.

Dzień był niezwykle udany: odwiedziło nas mnóstwo gości m.in. z pilskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także bardzo licznie młodzież z zaprzyjaźnionych z naszą Galerią szkół: Zespołu Szkół przy Teatralnej, I LO im. M. Skłodowskiej – Curie, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych oraz z Zespołu Szkół Technicznych. W sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury zebrało się ponad 400 osób. Bardzo Wam dziękujemy za tę obecność! Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów Zespołu Szkół przy Teatralnej, którzy uświetnili konferencję muzycznym występem.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Powiatu Pilskiego: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu Pilskiego.

Istotą konferencji były prelekcje pilskich historyków i regionalistów – wykłady o historii Piły wygłosili: Maria Bochan, Jacek Stróżyński, Maciej Usurski oraz Marek Fijałkowski.

W programie spotkania odbyły się prelekcje nt:

– Krótki zarys dziejów ziem obecnego powiatu pilskiego – prelegent Jacek Stróżyński, – Wydarzenia i dzieje okresu staropolskiego – prelegent Maciej Usurski,

– Rola rodów szlacheckich i ziemiaństwa w okresie zaborów oraz ważne wydarzenia w okresie zaborów – prelegent Marek Fijałkowski,

– Lata 1920-1945 na ziemi pilskiej – prelegent Marek Fijałkowski, – Przemiany społeczne, gospodarcze i administracyjne na ziemi pilskiej po II wojnie światowej – prelegent Maria Bochan.

Wśród prelegentów zabrakło, niestety, zmarłego 10 listopada br. Romana Chwaliszewskiego, który aktywnie uczestniczył w naszym projekcie przygotowując m.in. biogramy i teksty do publikacji, które ukazały się drukiem i były częścią zadania. Uczestnicy dzisiejszego spotkania uczcili pamięć ŚP. Romana Chwaliszewskiego minutą ciszy.

Podczas spotkania zaprezentowany został zebranym zakupiony w projekcie interaktywny monitor – o przekroju 2,5 m, z wieloma funkcjami i możliwościami prezentacji. Wyświetlona została na nim czasowa wystawa multimedialna „Powiat pilski dawniej i dziś – ludzie, wydarzenia, zabytki”. Zebrani oglądali m.in. sylwetki niepospolitych osób, które zapisały się w historii regionu – więcej o tym sprzęcie i jego możliwościach niebawem na naszym profilu.

Jak już wspomniano wyżej, występem muzycznym uświetnili spotkanie uczniowie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile. Zebrani otrzymali upominki, którymi były wydawnictwa przygotowane i wydrukowane w ramach projektu. Ukazały się 2 tomy poświęcone naszemu regionowi i powiatowi pilskiemu: „Powiat pilski wczoraj i dziś – ludzie, wydarzenia historyczne” oraz „Powiat pilski wczoraj i dziś – zabytki, współczesność”. Podczas przerwy między wykładami zaprosiliśmy zebranych na poczęstunek.

Więcej informacji o projekcie i zrealizowanych w jego ramach przedsięwzięciach – w zakładce „Patriotyzm Jutra 2022”.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 55 000 zł. Całkowita wartość projektu to 82 300 zł.

Skip to content