Drużyny Turnieju: Zespół Szkół w Łobżenicy

Drużyny Turnieju: Zespół Szkół w Łobżenicy

Zespół Szkół w Łobżenicy jest szkołą z 74-letnią tradycją. 

W skład szkoły wchodzi Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, 
Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Szkoła Podstawowa Specjalna.

W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie realizują podstawę programową na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie do egzaminu maturalnego, która szkoła zapewnia na wysokim poziomie. W 2021 roku zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła 100%

W Branżowej Szkole I Stopnia  w klasie wielozawodowej uczniowie nabywają kwalifikacje do następujących zawodów: cukiernik , piekarz, sprzedawca, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, stolarz, tapicer, mechanik pojazdów samochodowych

Proponujemy naszym uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych m.in z dietetyki, dziennikarstwa.

W szkole działa Szkolny Klub Wolontariusza, który pozwala uczniom na wypełnianie swojego wolnego czasu pracą na rzecz innych osób. Można również należeć do Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Uczniowie rozwijają swoje pasje dziennikarskie m.in. poprzez wywiady
z absolwentami naszego Liceum, którzy mieszkają na całym świecie, zajęciami w profesjonalnym studiu.

Do sukcesów uczniów i szkoły zaliczyć można:

  • III miejsce w kategorii liceum w Powiatowy Konkurs Matematyczny „Liczymy zawodowo”
  • uczennica Finalistka etapu okręgowego LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
  • I i III miejsce w konkursie dla uczniów szkół ponagimnazjalnych i ponadpostawowych Wielkopolski „Aforyzmy w komiksie”
  • uczennica Finalistka etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – kwalifikacja do etapu centralnego
  • III miejsce w II etapie konkursu przyrodniczo – artystycznego „Łączą nas drzewa” organizowanego przez Regionalna Dyrekcję lasów Państwowych w Pile
  • Szkoła laureatem w kategorii szkół ponadpodstawowych w I edycji II cyklu Konkursu Ekologicznego „Edukujmy – Pomagamy” organizowanego przez REBA organizacja odzysku S.A.
  • I wyróżnienie w konkursie  „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja „Dam
    o środowisko” organizowanego przez Urząd marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Nagroda dla uczniów oraz finansowa dla szkoły

W kalendarzu cyklicznych imprez organizowanych przez szkołę warto wymienić: Wieczornicę patriotyczną z okazji 11 listopada, koncert walentynkowy z występami absolwentów licem, pokaz Poloneza na Rynku w wykonaniu maturzystów. Ponadto w ramach integracji środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi  realizujemy spotkania pod nazwą  Łobżenicki Dzień Sąsiada.

Skip to content