Drużyny Turnieju: Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile

Drużyny Turnieju: Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, zwany „Naftą”, to szkoła z prawie 60-letnimi tradycjami, która już od wielu lat cieszy się niezwykłą popularnością wśród młodzieży i jej rodziców. Obecnie kształci młodzież w klasach liceum ogólnokształcącego, starając się zapewnić jej rzetelne przygotowanie do matury i podjęcia studiów wyższych na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. 

W 2022 roku, w ogólnopolskim rankingu „Perspektywy ” szkoła zajęła wysokie  302 miejsce, a w Wielkopolsce miejsce 25, otrzymując „srebrną tarczę”. Na wysoką pozycję w rankingu miały wpływ bardzo dobre wyniki matur i prawie 100% zdawalność. Corocznie szkoła może się pochwalić laureatami ogólnopolskich konkursów i  olimpiad na szczeblu okręgowym i centralnym.

Bardzo dobre zaplecze sportowe w postaci m.in. pełnowymiarowej hali sportowej z dostępem do stadionu, boiska tartanowego oraz sali gimnastycznej sprzyja rozwojowi i sukcesom uczniów usportowionych.

Uczniowie „Nafty” mogą rozwijać swoje zainteresowania związane z biologią, geografią, chemią, matematyką i fizyką uczestnicząc w konkursach oraz licznych wycieczkach połączonych z warsztatami.

Umiejętności językowe rozwijają poprzez realizację projektów „Erasmus+”, „Face to Face”, „E-twinning”, „Euroweek”, udział w szkolnych przedstawieniach w języku angielskim, czy cykliczne wyjazdy na spektakle anglojęzyczne.

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury, konkursów przedmiotowych i egzaminów np. Cambridge English Qualifications, Debaty Oxfordzkie.

Uzdolnieni artystycznie mogą odkryć i rozwinąć swoje talenty w ramach edukacji artystycznej, która również przygotowuje do matury z historii sztuki. Edukację w zakresie sztuki najnowszej i najbliższej realizujemy przez częste kontakty z pilskim Biurem Wystaw Artystycznych. Uczestniczymy w organizowanych przez placówkę wernisażach, spotkaniach z artystami, zwiedzamy wystawy. W Galerii Debiutów BWA w ostatnich miesiącach miały miejsce wystawy dwóch absolwentek naszej szkoły.

Uczniowie klas medialnych mają możliwość współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, telewizją Asta, Pilską TV. Tworzą autorskie programy telewizyjne, uczestniczą w warsztatach operatorsko – montażowych. Biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach filmowych oraz ogólnopolskich projektach medialnych. Walczą o indeksy na studia dziennikarskie podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Medialnej, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach czy Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego.

Biblioteka szkolna promuje uczniowskie talenty przez organizację wystaw indywidualnych i konkursów. Obok lektur, literatury pięknej, przedmiotowej i beletrystycznej udostępniamy zdalnie zbiory cyfrowe Biblioteki Narodowej poprzez terminal Academica.

Skip to content