Drużyny Turnieju: CKZiU w Wyrzysku

Drużyny Turnieju: CKZiU w Wyrzysku

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku kształci w kierunkach:

Technikum w zawodzie: 

Technik informatyk

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik programista

Technik rachunkowości

Technik organizacji turystyki

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodach:

Cukiernik

Fryzjer

Kucharz

Sprzedawca

Piekarz

Stolarz

Tapicer

Ślusarz

Mechanik pojazdów samochodowych

Monter sieci i instalacji

Murarz- tynkarz

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski , którego dewizą  jest: innowacyjność, kreatywność, dobro ucznia.  SU  wspiera projekt eTwinning pn. „ Bibliotherapy” z j. angielskiego .

Wielu atrakcji, konkursów, młodzieżowych spotkań w kąciku czytelniczym dla uczniów dostarcza Koło Miłośników Biblioteki.

Pomagamy innym działając w Szkolnym Kole PCK .

Współpracujemy z wieloma firmami , realizujemy projekty unijne, rozwijamy  pasje uczniów  w tym również sportowe- Uczniowski Klub Sportowy „ OLIMP”.

W szkole panuje przyjazna, miła atmosfera.

Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU. ZAPRASZAMY

Skip to content