Drużyny Turnieju: Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

Drużyny Turnieju: Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile to szkoła z 75-letnią tradycją. Jest jedną z najstarszych szkół średnich w naszym mieście i największą szkołą ekonomiczną w regionie. Przez wiele w ofercie edukacyjnej szkoły dominowały kierunki ekonomiczne, obecnie jednak została ona poszerzona o nowe atrakcyjne propozycje.

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwenta do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Posiadacz dyplomu technika ekonomisty upoważniony jest do wykonywania zawodu urzędnika podatkowego, urzędnika ubezpieczeń społecznych, agenta celnego, pośrednika pracy, spedytora.

Popularne, zwłaszcza wśród chłopców,  jest kształcenie w zawodzie technik informatyk. W trakcie nauki uczeń zdobywa szeroką wiedzę w zakresie umiejętności obsługi komputerów, zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów.

Osoby utalentowane artystycznie często wybierają kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy, które daje wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw, towaroznawstwa, marketingu, reklamy, public relations, rysunku i liternictwa, grafiki komputerowej, technik poligraficznych, fotografii reklamowej.

Technik fotografii i multimediów to nowość w ofercie edukacyjnej szkoły. Ten kierunek wybierają osoby zainteresowane  obróbką i publikacją obrazu lub realizacją projektów graficznych i multimedialnych, a zdobycie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych umożliwia uzyskanie tytułu technika fotografii i multimediów.

Zespół Szkół Ekonomicznych co roku znajduje się w gronie najlepszych techników w kraju wg Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych magazynu edukacyjnego „Perspektywy” – obecnie, podobnie jak w poprzednim roku, szczyci się Srebrną Tarczą. Przyznanie Tarczy świadczy o świetnych wynikach egzaminu maturalnego i zawodowego, jakie co roku osiągają uczniowie  ZSE.

Skip to content