Wszystko o symbolach narodowych RP! – wystawa

Wszystko o symbolach narodowych RP! – wystawa

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa”
w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

W ramach realizacji projektu Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego „Polska – Polacy – Biało – Czerwoni” otworzyliśmy wystawę plenerową Polskie Symbole Narodowe, która stanęła przy ścieżkach komunikacyjnych nad rzeką Gwdą, wzdłuż budynku Starostwa.   

Po wystawie oprowadzał zainteresowanych Mirosław Sprenger, kierownik referatu Edukacji Narodowej IPN w Bydgoszczy.

Co wiemy o polskim godle, Mazurku Dąbrowskiego i narodowych barwach? –  m.in. na te pytania odpowiada ekspozycja IPN Gdańsk Delegatura IPN w Bydgoszczy.

„Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią.

Art. 28. Zasada Ochrony Symboli Narodowych 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.)”

– te informacje o naszych symbolach narodowych zamieszczone zostały zaraz na pierwszej wystawowej planszy.

Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Delegatura w Bydgoszczy, a jej autorami są dr Kamila Churska-Wołoszczak, Piotr Wiejak.

Wiele osób uczestniczących w pikniku rodzinnym „Polska – Polacy – Biało – Czerwoni” zainteresowało się tematem, zwłaszcza, że można było usłyszeć od oprowadzającego wiele ciekawostek m.in. o tym, jak przeobrażał się wizerunek orła z godła polskiego, jak „ewoluowała” korona na jego głowie i jak zmieniały się barwy symboli narodowych. Poszczególne plansze prezentowały oficjalne herby państwa polskiego na przestrzeni wieków.

„Orzeł w koronie w tarczy stał się oficjalnym herbem państwa polskiego w XIII w., za panowania króla Przemysła II. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. ustawą z 1 sierpnia 1919 r. oficjalnym herbem Rzeczypospolitej Polskiej stał się Orzeł Biały w koronie w czerwonym polu. Przypominał on kształtem polskiego Orła Białego z okresu panowania ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego – było to nawiązanie do tradycji przedrozbiorowej i wskazanie tym samym na ciągłość państwa polskiego.” – głosiła kolejna plansza.   

Ważne informacje na wystawie dotyczyły także polskiego hymnu. Na jednej z plansz znalazł się manuskrypt Mazurka Dąbrowskiego, na innej pełen tekst utworu Józefa Wybickiego łącznie z dwiema nieznanymi zwrotkami, które ostatecznie nie weszły do tekstu hymnu.   

„Rękopis Józefa Wybickiego zawiera sześć zwrotek, tymczasem zgodnie z Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1926 r. na hymn składają się tylko cztery (1, 2, 3 i 5)” – czytali zebrani na wystawionych planszach.

Wystawę oglądali m.in. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Pile, młodzież szkolna z klas wojskowych i policyjnych Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, a także uczestnicy koncertu, jaki odbył się pod Wiatą nad Gwdą – wystąpił Kwintet Instrumentów Dętych Blaszanych „GRANDIOSO” pochodzący z Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu z repertuarem patriotycznym.

Wystawę oglądał także obecny na uroczystościach Dnia Flagi w Pile minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wydrukowane karty wystawy posłużą z pewnością jeszcze nie raz jako materiały edukacyjne na uroczystościach patriotycznych w szkołach i instytucjach Powiatu Pilskiego.

Projekt dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

Skip to content