Wszystko o symbolach narodowych RP! – wystawa

Wszystko o symbolach narodowych RP! – wystawa

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa”
w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

Obchodom Dnia Flagi zorganizowanym w ramach realizacji projektu Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego „Polska – Polacy – Biało – Czerwoni” towarzyszyło otwarcie nowej strefy rekreacji, która powstała przy budynku Starostwa Powiatowego od strony Wyspy w Pile. 2 maja po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowano to miejsce mieszkańcom. W miejscu tym można było oglądać wystawę plenerową Polskie Symbole Narodowe, która stanęła przy ścieżkach komunikacyjnych nad rzeką Gwdą, wzdłuż budynku Starostwa.   

Po wystawie oprowadzał zainteresowanych Mirosław Sprenger, kierownik referatu Edukacji Narodowej IPN w Bydgoszczy.

Co wiemy o polskim godle, Mazurku Dąbrowskiego i narodowych barwach? –  m.in. na te pytania odpowiada ekspozycja IPN Gdańsk Delegatura IPN w Bydgoszczy.

„Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego. Zapisy na temat symboli znajdują się w Konstytucji RP oraz Ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Symbole narodowe podlegają ochronie prawnej, co oznacza, że obowiązkiem każdego Polaka, urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie Polski jest otaczanie ich najwyższym szacunkiem i czcią.

Art. 28. Zasada Ochrony Symboli Narodowych 1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. 2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. 3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. 4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. 5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.)”

– te informacje o naszych symbolach narodowych zamieszczone zostały zaraz na pierwszej wystawowej planszy.

Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Delegatura w Bydgoszczy, a jej autorami są dr Kamila Churska-Wołoszczak, Piotr Wiejak.

Wiele osób uczestniczących w pikniku rodzinnym „Polska – Polacy – Biało – Czerwoni” zainteresowało się tematem, zwłaszcza, że można było usłyszeć od oprowadzającego wiele ciekawostek m.in. o tym, jak przeobrażał się wizerunek orła z godła polskiego, jak „ewoluowała” korona na jego głowie i jak zmieniały się barwy symboli narodowych. Poszczególne plansze prezentowały oficjalne herby państwa polskiego na przestrzeni wieków.

„Orzeł w koronie w tarczy stał się oficjalnym herbem państwa polskiego w XIII w., za panowania króla Przemysła II. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. ustawą z 1 sierpnia 1919 r. oficjalnym herbem Rzeczypospolitej Polskiej stał się Orzeł Biały w koronie w czerwonym polu. Przypominał on kształtem polskiego Orła Białego z okresu panowania ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego – było to nawiązanie do tradycji przedrozbiorowej i wskazanie tym samym na ciągłość państwa polskiego.” – głosiła kolejna plansza.   

Ważne informacje na wystawie dotyczyły także polskiego hymnu. Na jednej z plansz znalazł się manuskrypt Mazurka Dąbrowskiego, na innej pełen tekst utworu Józefa Wybickiego łącznie z dwiema nieznanymi zwrotkami, które ostatecznie nie weszły do tekstu hymnu.   

„Rękopis Józefa Wybickiego zawiera sześć zwrotek, tymczasem zgodnie z Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1926 r. na hymn składają się tylko cztery (1, 2, 3 i 5)” – czytali zebrani na wystawionych planszach.

Wystawę oglądali m.in. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Pile, młodzież szkolna z klas wojskowych i policyjnych Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, a także uczestnicy koncertu, jaki odbył się pod Wiatą nad Gwdą – wystąpił Kwintet Instrumentów Dętych Blaszanych „GRANDIOSO” pochodzący z Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu z repertuarem patriotycznym, a także młodzież Zespołu Szkół Technicznych w Pile: Karolina Dębicka (gitara), Nikodem Adamiak (gitara) i Filip Binkowski (skrzypce). Zaśpiewała także Oliwia Wieczorek, wokalistka Studia Esti, laureatka tegorocznej Nagrody Starosty Pilskiego w dziedzinie kultury.

Wystawę oglądał także obecny na uroczystościach Dnia Flagi w Pile minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wydrukowane karty wystawy posłużą z pewnością jeszcze nie raz jako materiały edukacyjne na uroczystościach patriotycznych w szkołach i instytucjach Powiatu Pilskiego.

Projekt dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.