Wiktor Zin / Piórkiem i Węglem. Kolekcja rysunków i akwarel – zapraszamy na wernisaż

Wiktor Zin / Piórkiem i Węglem. Kolekcja rysunków i akwarel – zapraszamy na wernisaż

Niezapomniany profesor Wiktor Zin – poprzez swoje rysunki i akwarele – będzie gościem naszej Galerii. Na wernisaż zapraszają Powiat Pilski oraz Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego.

Wybitny architekt i konserwator. Urodził się w Hrubieszowie 1925 roku, zmarł 17 maja 2007 roku w Rzeszowie. Był synem Piotra i Stefanii Zinów. Już w młodości przejawiał zainteresowanie sztukami pięknymi. Zwłaszcza pasjonowało go malarstwo i rysunek, do których wykazywał szczególne zdolności. Jego pierwszymi nauczycielami byli dziadek i ojciec, a następnie profesor rysunku i malarstwa J. Aleksandrow (uczeń Repina), który zamieszkawszy niedaleko domu rodzinnego Zinów po emigracji z Rosji, wtajemniczał Wiktora w zasady geometrii, perspektywy i rysunku. Po ukończeniu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, wyjechał do Krakowa na studia na wydziale architektury Akademii Górniczo – Hutniczej (później Politechniki Krakowskiej). Już na pierwszym roku studiów zostaje asystentem swojego mistrza, profesora Witolda Dalbora. Poza zajęciami zajmuje się ilustrowaniem atlasu anatomicznego, rysuje i opisuje detale odzyskanego ołtarza Wita Stwosza, w tym czasie powstaje słynny „zielnik”. Jeszcze w czasie studiów rozpoczyna pracę naukową na wydziale architektury Politechniki Krakowskiej, którą kontynuuje po ich ukończeniu jako adiunkt.

Kariera naukowa Wiktora Zina, poprzez wszystkie jej szczeble, związana jest z Politechniką Krakowską. W roku 1952 Wiktor otrzymuje tytuł doktora. Od 1959 roku pracuje jako docent, następnie, od roku 1967, jako profesor nadzwyczajny, by w 1979 r. objąć funkcję profesora zwyczajnego. W latach 1962-1967 jest dziekanem Wydziału Architektury. Jednocześnie w 1962 roku piastuje stanowisko kierownika Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków.

Obok pracy naukowej i pełnienia funkcji administracyjnych, zajmuje się projektowaniem architektonicznym. Obejmuje stanowisko Głównego Architekta Krakowa, kieruje badaniami Staromiejskiego Zespołu Krakowa, przewodniczy Krakowskiej Komisji Konserwatorskiej, ;zasiada w Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, jest także przewodniczącym Towarzystwa Miłośników Zwierząt i prezesem Towarzystwa Miłośników Historii Krakowa. Otrzymuje nominację na Generalnego Konserwatora PRL w randze wiceministra. Własnym zarządzeniem, z dnia 11 czerwca 1980 roku, nakazuje przewiezienie zagrożonej zniszczeniem przez ówczesne władze Panoramy Racławickiej z Wrocławia do Warszawy, pod pretekstem rozpoczęcia prac konserwatorskich nad obrazem. Równolegle z pracą w Ministerstwie, na Politechnice, w telewizji i w radiu, potrafił pogodzić funkcję Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji d/s Rewaloryzacji Zabytkowych Zespołów Miejskich, w latach 1978-83. Obejmując funkcję Naczelnego Architekta Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze.

Po przejściu na emeryturę wykłada w Akademii Górniczo-Hutniczej i Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, w latach 90-tych jest prorektorem Europejskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wykłada również w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Posiada doktoraty honoriscauza Politechniki Krakowskiej (1998) oraz Uniwersytetu Technicznego w Budapeszcie (1998). Ściśle współpracował z telewizją, a także z prasą i z radiem.

Jego program „Piórkiem i Węglem” emitowany co dwa tygodnie, gościł na antenie przez około 30 lat. W tym czasie Profesor Wiktor Zin wykonuje na wizji blisko 30 tysięcy rysunków. W telewizji polskiej prowadzi między innymi takie cykle jak: „Klub pod smokiem”, „Spotkania z zabytkami”, „Być tutaj”, „Nad Niemnem, Piną i Prypecią”, „Sztuka Patrzenia”, „Opowieści domu rodzinnego”, „Tajemnice miejsc znanych”.

Profesor Wiktor Zin zmarł 17 maja 2007 roku w Rzeszowie, w drodze na zajęcia ze studentami.

Zapraszamy na wernisaż wystawy: 1 czerwca (czwartek) o godz. 19.00. Galeria Debiutów BWA PP.

Wiktor Zin / Piórkiem i Węglem. Rysunki i akwarele. Kolekcja: Jerzy Kania.

Skip to content