Wiedzieliście o tym? Symbole Narodowe RP – prelekcja

Wiedzieliście o tym? Symbole Narodowe RP – prelekcja

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa”
w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

Mirosław Sprenger, kierownik referatu Edukacji Narodowej IPN w Bydgoszczy, mówił o polskich symbolach narodowych.

Co wiemy o polskim godle, Mazurku Dąbrowskiego i narodowych barwach? –  m.in. na te pytania odpowiadał M. Sprenger.  

Rękopis Józefa Wybickiego zawiera sześć zwrotek, tymczasem zgodnie z Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1926 r. na hymn składają się tylko cztery … Jak brzmią dwie pozostałe?

Podczas pikniku rodzinnego jaki zorganizowaliśmy 2 maja w Dniu Flagi w ramach projektu „Polska – Polacy – Biało – Czerwoni” odbyła się interesująca prelekcja dotycząca symboli narodowych RP. Mówił o nich Mirosław Sprenger, kierownik referatu Edukacji Narodowej IPN w Bydgoszczy.

– Dowiedziałam się bardzo wielu ciekawych rzeczy! Na przykład o koronie jaką nasz Orzeł Biały z godła ma na głowie.. Raz była to korona otwarta, potem zamknięta, a potem, przez chwilę, za komuny, nie było jej wcale… Mowa była też o kolorach szponów orła. Wszystko ma znaczenie i uzasadnienie – jestem zaskoczona tymi informacjami. Był to bardzo ciekawy wykład – podsumowała pani Irena z Piły, która wzięła udział z rodzinnym pikniku patriotycznym z okazji Dnia Flagi.

Wiele osób uczestniczących w pikniku rodzinnym „Polska – Polacy – Biało – Czerwoni” zainteresowało się prelekcją naszego gościa z IPN. Można było usłyszeć od oprowadzającego wiele ciekawostek m.in. o tym, jak przeobrażał się wizerunek orła z godła polskiego, jak „ewoluowała” korona na jego głowie i jak zmieniały się barwy symboli narodowych.

– Orzeł w koronie w tarczy stał się oficjalnym herbem państwa polskiego w XIII w., za panowania króla Przemysła II – mówił Mirosław Sprenger – Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. ustawą z 1 sierpnia 1919 r. oficjalnym herbem Rzeczypospolitej Polskiej stał się Orzeł Biały w koronie w czerwonym polu. Przypominał on kształtem polskiego Orła Białego z okresu panowania ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego – było to nawiązanie do tradycji przedrozbiorowej i wskazanie tym samym na ciągłość państwa polskiego. Po zakończeniu II wojny światowej władze komunistyczne zależne od sowieckiej Rosji pozbawiły polskiego orła jego wielowiekowego atrybutu – korony. Dla większości Polaków akt ten symbolizował zniewolenie narodu – mówił gość z IPN.

Ważne informacje dotyczyły także polskiego hymnu.

– Rękopis Józefa Wybickiego zawiera sześć zwrotek, tymczasem zgodnie z Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1926 r. na hymn składają się tylko cztery (1, 2, 3 i 5).

Tekst hymnu z pełnym tekstem (także z pozostałym zwrotkami 4 i 6 zebrani otrzymali na przygotowanych pocztówkach.

Mirosław Sprenger oprowadzał chętnych po wystawie poświęconej symbolom narodowym RP, dopowiadając wiele ciekawostek do przedstawionych na planszach informacji.

– Orzeł funkcjonował w kulturze słowiańskiej, już Prasłowianie byli zapoznani z wizerunkiem orła, został on znaleziony w tym czasie w wykopaliskach na wyspie Wolin. Bardzo prawdopodobne jest, że Otton III, który przybył w 1000 roku do Gniezna do Państwa Polskiego, do Bolesława Chrobrego, jak najbardziej chciał doprowadzić do tego, by ten orzeł stal się takim symbolem. I nawet w kronice Jana Długosza można odnaleźć zapis, który dokładnie te kwestie precyzuje, że symbolem cesarstwa niemieckiego będzie czarny orzeł, natomiast symbolem państwa Bolesława Chrobrego biały orzeł, który będzie miał na celu zjednoczenie wszystkich Słowian. Tylko jest jedno „ale”…  Ta kronika powstała w wieku XV, natomiast w kronice wcześniejszej z okresu funkcjonowania Bolesława Krzywoustego, w najstarszej naszej kronice, tzw. kronice Galla Anonima, w ogóle nie opisuje się tego wydarzenia. Nie ma wzmianki o tym, by orzeł miał stać się symbolem państwa polskiego – opowiadał M. Sprenger.  

Wystawa towarzysząca prelekcji została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Delegatura w Bydgoszczy, a jej autorami są dr Kamila Churska-Wołoszczak, Piotr Wiejak.

Projekt dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

Skip to content