Spotkaliśmy się w Gastronomiku przy „Przystanku Polskości”!

Spotkaliśmy się w Gastronomiku przy „Przystanku Polskości”!

 

Zadanie „Przystanki Polskości” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”

Pilska Galeria BWA realizowała projekt „Przystanki Polskości” – projekt został dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”.

Naszą Koalicję dla Niepodległej stworzyli: Powiat Pilski, pilskie szkoły: Zespół Szkół Gastronomicznych i Zespół Szkół Ekonomicznych, wyrzyski Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury oraz nasze BWA.

W ramach projektu powstały cztery „Przystanki Polskości”, przy których odbyły się lekcje historyczne poświęcone Bitwie Warszawskiej oraz Bohaterom wojny polsko – bolszewickiej z terenu powiatu pilskiego. Wykłady poprowadził historyk i regionalista Roman Chwaliszewski. W lekcjach wzięli udział uczniowie „koalicyjnych” pilskich szkół, m.in. Zespołu Szkół Gastronomicznych.

„Przystanki Polskości” zbudowane zostały z gablot, w których pojawiły się informacje dotyczące Bitwy Warszawskiej i bohaterów wojny polsko – bolszewickiej pochodzących z naszego powiatu. Dla młodzieży była to bardzo interesująca lekcja: Roman Chwaliszewski przedstawił nie tylko przebieg Bitwy Warszawskiej, nie tylko mówił o motywacjach walczących i o tym, jaką drogę przeszli od Powstania Wielkopolskiego do II wojnę światową, ale przede wszystkim opowiadał o konkretnych żołnierzach, którzy pochodzili z naszych stron. Wśród uczniów ZSG jest spora grupa młodzieży z terenu powiatu – to często z ich miejscowości wywodzili się Bohaterowie Bitwy Warszawskiej.

Bohaterami „Przystanku Polskości”, który stanął przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile  byli Bogdan Bederski – Powstaniec Wielkopolski, organizator Powstania w Wysokiej, żołnierz Batalionów Chłopskich, oraz Józef Marciniak – Powstaniec Wielkopolski i strażnik graniczny – obaj uczestnicy wojny polsko – bolszewickiej.

Na „Przystankach…” można było obejrzeć fotografie archiwalne, dokumenty po Bohaterach, a także fotografie wykonane przez fotografików, którzy wzięli udział w historycznym plenerze fotograficznym zorganizowanym w ramach zadania „Przystanki Polskości”.  Plener odbył się w Hercowie w gm. Wyrzysk. Jego uczestnicy przygotowali fotograficzną dokumentację archiwaliów związanych z Bohaterami wojny polsko – bolszewickiej z naszego terenu, ale i uwiecznili w swoich pracach obiekty i pejzaże współczesne, naznaczone historyczną przeszłością. Na zdjęciach znalazły się m.in. domy,  których mieszkali uczestnicy walk, Ich nagrobki, poświęcone im tablice.

Edmund WOLSKI, dyrektor BWAiUP w Pile: Efektem tych wszystkich działań – poza Przystankami i gablotami, które je tworzą – jest także wydawnictwo – katalog „Z Powstania Wielkopolskiego na wojnę z bolszewikami”, w którym znalazły się informacje o Bohaterach Bitwy Warszawskiej z naszego terenu oraz fotografie powstałe podczas pleneru. Zorganizowaliśmy ponadto w naszej Galerii wystawę tychże fotografii.

Wybrane fotografie zostały ponadto  wykorzystane do opracowania broszury pt. „Przystanki Polskości.  Bitwa Warszawska”.

Szkoła podczas spotkania przy „Przystankach..” otrzymała od naszego BWA ww. publikacje.

Zadanie „Przystanki Polskości” 100. realizowane jest w roku 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”.

Skip to content