„Przystanek Polskości” w pilskim Ekonomiku!

 „Przystanek Polskości” w pilskim Ekonomiku!

 

Zadanie „Przystanki Polskości” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”

Pilski Zespół Szkół Ekonomicznych to placówka, która wraz z naszą Galerią BWA, Powiatem Pilskim, Zespołem Szkół Gastronomicznych oraz Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wyrzysku stworzyła Koalicję dla Niepodległej w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”.

Wczoraj (15 października 2020) spotkaliśmy się z uczniami tejże szkoły pod „Przystankiem Polskości” na lekcji historycznej dotyczącej Bitwy Warszawskiej oraz Bohaterów wojny polsko – bolszewickiej z terenu powiatu pilskiego. Wykłady poprowadził historyk i regionalista Roman Chwaliszewski.

Bohaterami „Przystanku Polskości”, który stanął przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile byli Bronisław Kluczyk i Józef Pędziński. Bronisław Kluczyk to Powstaniec Wielkopolski, wachmistrz 15 Pułku Ułanów, ppor rezerwy WP, kawaler Krzyża Virtuti Militari. Urodził się w Lusowie koło Tarnowa Podgórnego. Po walkach w Powstaniu walczył na froncie litewsko- białoruskim, a następnie brał udział w wojnie polsko- bolszewickiej. Józef Pędziński, natomiast, to oficer WP, komisarz Straży Granicznej i kierownik Komisariatu SG w Ujściu. Służył także w straży granicznej w Bojanowie i Kruszewie – był związany mocno  z naszym powiatem. Był powszechnie lubiany przez mieszkańców Ujścia. Brał udział w odsłonięciu Pomnika Powstańca, był jednym z organizatorów uroczystości przekazania broni zakupionej przez mieszkańców Ujścia dla WP.  Obaj brali udział w wojnie polsko – bolszewickiej.

Dodajmy, że w ramach projektu powstały cztery „Przystanki Polskości”, przy których odbyły się lekcje historyczne. „Przystanki” te zbudowane zostały z gablot, w których pojawiły się informacje dotyczące Bitwy Warszawskiej i bohaterów wojny polsko – bolszewickiej pochodzących z naszego powiatu. Dla młodzieży była to bardzo interesująca lekcja: Roman Chwaliszewski przedstawił nie tylko przebieg Bitwy Warszawskiej, nie tylko mówił o motywacjach walczących i o tym, jaką drogę przeszli od Powstania Wielkopolskiego do II wojnę światową, ale przede wszystkim opowiadał o żołnierzach, którzy pochodzili z naszych stron. Wśród uczniów ZSE jest spora grupa młodzieży z terenu powiatu – to często z ich miejscowości wywodzili się Bohaterowie Bitwy Warszawskiej.

Na „Przystanku…” przy ZSE można było obejrzeć fotografie archiwalne, dokumenty po Bohaterach – Józefie Pędzińskim i Bronisławie Kluczyku. Wyeksponowane zostały ponadto fotografie wykonane przez fotografików, którzy wzięli udział w historycznym plenerze fotograficznym zorganizowanym w ramach zadania „Przystanki Polskości”.  Plener odbył się w Hercowie w gm. Wyrzysk. Jego uczestnicy przygotowali fotograficzną dokumentację archiwaliów związanych z Bohaterami wojny polsko – bolszewickiej z naszego terenu, ale i uwiecznili w swoich pracach obiekty i pejzaże współczesne, naznaczone historyczną przeszłością. Na zdjęciach znalazły się m.in. domy,  których mieszkali uczestnicy walk, Ich nagrobki, poświęcone im tablice.

Edmund WOLSKI, dyrektor BWAiUP w Pile: Efektem tych wszystkich działań – poza Przystankami i gablotami, które je tworzą – jest także wydawnictwo – katalog „Z Powstania Wielkopolskiego na wojnę z bolszewikami”, w którym znalazły się informacje o Bohaterach Bitwy Warszawskiej z naszego terenu oraz fotografie powstałe podczas pleneru. Zorganizowaliśmy ponadto w naszej Galerii wystawę tychże fotografii.

Wybrane fotografie zostały ponadto  wykorzystane do opracowania broszury pt. „Przystanki Polskości.  Bitwa Warszawska”.

Szkoła podczas spotkania przy „Przystankach..” otrzymała od naszego BWA ww. publikacje.

Zadanie „Przystanki Polskości” 100. realizowane jest w roku 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”.

 

Skip to content