Ruszył plener malarski. Powiat pilski oczyma artystów

Ruszył plener malarski. Powiat pilski oczyma artystów

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa. Razem dla Niepodległej” 

HERCOWO  Rozpoczął się plener malarski „Wyspy polskości”. Artyści z całego kraju zjechali do Hercowa. Będą malować polskość i… pilskość.

W Hercowie (Kościerzyn Wielki, gm. Wyrzysk) rozpoczął się plener malarski „Wyspy polskości”, organizowany przez Biuro Wystaw Artystycznych w Pile, a dofinansowany ze środków Programu NIEPODLEGŁA. W plenerze biorą udział artyści z całego kraju.

Plener malarski „Wyspy polskości” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach „Programu Dotacyjnego Niepodległa”. Razem dla Niepodległej” – wzmacnianie wspólnoty społeczności powiatu pilskiego w oparciu o polską i lokalną historię narodową.”

Do Hercowa BWAiUP zaprosiło artystów z Torunia, Szczecina, Koszalina, Trzcianki, Piły, Chodzieży. Opiekunką pleneru jest dr hab. Elżbieta Wasyłyk, prof. szczecińskiej Akademii Sztuki.

– Celem zadania jest przywracanie pamięci dzisiejszym pokoleniom o polskości – datującej się od epoki pierwszych Piastów – ziem należących do obecnego powiatu pilskiego – mówi Edmund Wolski, dyrektor BWAiUP.

W miniony piątek artyści wzięli udział w objazdowej wycieczce po powiecie pilskim, obejrzeli najpiękniejsze miejsca, plenery, poznali ważne historycznie punkty na mapie regionu. Pracowali przy „wyspach polskości”, odwiedzili Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej, wsie Gromadno i Morzewo, Glesno, Piesno i Walentynowo. Odwiedzili także skansen w Osieku nad Notecią oraz stajnię Marynka Stadniny Koni w Dobrzyniewie. Artystom towarzyszył historyk i regionalista Roman Chwaliszewski, który obszernie i niezwykle ciekawie opowiadał o każdym z miejsc i o wydarzeniach jakie w historii działy się na jego terenie. Artystów na trasie witali księża z odwiedzanych kościołów, m.in. ks. Janusz Jezusek z Górki Klasztornej i ks. Franciszek Śliwiński z Morzewa, a także sołtysi, jak Antoni Kapeja z Piesna czy Zenon Polachowski z Walentynowa.

– Teraz każdy z artystów uczestniczących w plenerze namaluje dwie prace, z których jedną przekaże do zbiorów BWAiUP w Pile. Wszystkie obrazy natomiast zostaną zaprezentowane w Galerii BWA na wystawie poplenerowej w marcu 2020 r. Wystawa ta będzie również eksponowana w gminnych ośrodkach kultury oraz w szkołach na terenie Piły i powiatu pilskiego. Prezentacji prac oraz wystawom będzie towarzyszył katalog pt. „Wyspy polskości”, w którym znajdą się fotografie prac powstałych w trakcie trwania pleneru oraz teksty historyczne.

Ziemie należące obecnie do powiatu pilskiego pod zabór pruski trafiły w 1772 r. i pozostawały w nim do 1 sierpnia 1919 r., a sama Piła i tereny obecnej Gminy Szydłowo aż do 1945 r. Okres zaborów odcisnął się tutaj mocnym piętnem – zaborca na różne sposoby starał się wynarodowić rdzenną ludność z polskości, a jeżeli to nie udawało się, zmuszał ją do opuszczenia tych stron. Opierać się przez półtora wieku (w Pile i miejscowościach Gminy Szydłowo przez 173 lata) zorganizowanej akcji germanizacyjnej nie było łatwo. Polskość i jej ślady były stopniowo wypierane z otoczenia. Dotyczyło to przede wszystkim języka, kultury i sztuki. Pomimo usilnych wysiłków zaborca nie zdołał jednak pokonać ducha polskości i wielu miejscach polska spuścizna przetrwała okres niewoli.

– Założeniem pleneru malarskiego i wynikających z niego późniejszych działań jest artystyczne pokazanie wspomnianych „wysp polskości” – miejsc, które po dziś dzień wiele znaczą w powiecie pilskim, jeśli chodzi o tradycję narodową oraz takich, które w porównaniu do okresu zaborów straciły nieco na znaczeniu – mówi E. Wolski.

W Galerii – zdjęcia z objazdu po powiecie pilskim.

 

 

Skip to content