Ciało i sacrum. Fragmentaryzacja. Zaproszenie na wernisaż  

Ciało i sacrum. Fragmentaryzacja. Zaproszenie na wernisaż  

Ciało i sacrum w sztuce Beaty Cedrzyńskiej

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile zaprasza na wystawę prac Beaty Cedrzyńskiej pt: „Ciało i sacrum. Fragmentaryzacja”.  Wernisaż w piątek, 11 października, o godz. 19.00 w Galerii BWA w Pile.

Człowiek i jego jestestwo (w szerokim znaczeniu tego słowa) to ulubione tematy w sztuce Beaty Cedrzyńskiej. W ekspozycji „Ciało i sacrum. Fragmentaryzacja” obejrzymy nieoczywiste portrety ludzi, utrwalone gdzieś „pomiędzy światem realnym i nierealnym” – jak pisze artystka w swojej publikacji:

(…) Jednym z podstawowych sensów sztuki  jest  przyoblekanie w materię tego, co niematerialne. Sztuka zawsze stanowiła – według mnie – alternatywę dla otaczającej rzeczywistości i podobnie jak religia, jest próbą  projekcji tego, czego sens jest nieuchwytny i czego tak naprawdę nigdy do końca poznać się nie da, a co  stanowi kwintesencję i sedno człowieczeństwa. Prace stanowią próbę ustosunkowania się do metafizycznych  dylematów jednostki, formalnie przechodząc od obrazowania wynikającego z obserwacji natury do przekazywania stanu wewnętrznego bohatera i wypowiedzi  o wartościach ogólnych. Wartościach zawsze skupionych na człowieku, w ujęciu jednostkowym. Pokazującym go wyizolowanego, zawieszonego w  nieokreślonym i zastygłym czasie, pokazanego bez znamion odnoszących się do współczesności, wyobrażonego  w  otoczeniu na wpół logicznym, a na wpół symbolicznym, które wchodzi z nim w różne relacje.  Wyobcowanego,  osadzonego pomiędzy światem realnym i nierealnym,  pozostającego zawsze sam ze sobą w nieznanej  i  nierzeczywistej przestrzeni, w której nie obowiązuje prawo ciążenia i które wymyka się logice fizycznej. Zatrzymanego w jakimś w zastygłym geście, ruchu zmierzającym w nieokreślonym kierunku, w poczuciu odosobnienia, zagubienia i wobec dręczących go dylematów” – wyjaśnia B. Cedrzyńska.

Beata Cedrzyńska pochodzi z Gdańska. Dyplom uzyskała na gdańskiej Akademii Sztuk  Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki w 1999 r.  u  prof.  T. Miszkin.  W latach 2002-2012 zatrudniona na ASP w Gdańsku. Tytuł dr. hab. w dziedzinie sztuki plastyczne, w  dyscyplinie artystycznej sztuki  piękne uzyskała na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję prodziekana na Wydziale Sztuki  Nowych Mediów w  Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku, gdzie  zatrudniona jest na stanowisku  profesora  nadzwyczajnego. Autorka i  uczestniczka około stu dwudziestu wystaw  indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Laureatka wielu nagród, wyróżnień, stypendiów; autorka licznych publikacji i tekstów krytycznych.

Wystawie w Galerii BWA w Pile  będzie towarzyszyć publikacja  monograficzna: BEATA CEDRZYŃSKA – „CIAŁO I SACRUM.  Retrospektywa, wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2018, recenzent: prof. Maciej Świeszewski, teksty: Jolanta Ciesielska, Jarosław Denisiuk.

Publikacja związana jest z przypadającym  w 2019 roku jubileuszem 20-lecia  działalności artystycznej Autorki.

_____________________________________________________________________________________________________________

Beata CEDRZYŃSKA:

Autorka i uczestniczka około stu dwudziestu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace prezentowały między innymi: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, Galeria Sztuki w Legnicy, Galeria Kaas w Innsbrucku, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Galeria Sandhofer w Innsbrucku i Salzburgu, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Galeria Brotzinger Art w Pforzheim, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Galeria Refektarz w Kartuzach, Miejska Galeria Sztuki w Mosinie, Galeria Test w Warszawie, Galeria ZPAP w Łodzi, Galeria ZPAP w Szczecinie, BWA w Kielcach, MBWA w  Lesznie, BWA w Olkuszu, BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim, BWA w Bielsko-Białej, BWA w Bydgoszczy, BWA w Rzeszowie, BWA w Wałbrzychu, BWA w Tarnowie oraz BWA w Szczecinie.

Laureatka wielu nagród, wyróżnień i stypendiów, między innymi: Grand Prix – Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nagrody kwartalnika “Format” 10. Ogólno-polskiego Przeglądu Malarstwa Młodych “Promocje 99“, wyróżnienia honorowego I Między-arodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych ,,Zdarzenia” 2000, Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni – Grand Prix VI Międzynarodowego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej Gdynia 2011, wyróżnienia honorowego IV Międzynarodowego Biennale Obrazu ,,Quadro – Art” Łódź 2014, Stypendium Kulturalnego  Prezydenta Miasta Gdańska 2014, Grant Rektora PJATK 2015 i 2016, wyróżnienia honorowego Jury 25 Festiwalu Malarstwa Współczesnego Szczecin 2016.

Prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Gdańsku, Galerii Sztuki w Legnicy, Galerii Sandhofer w Salzburgu, kolekcji BWA w Olkuszu, w zbiorach prywatnych w Niemczech i USA. Autorka licznych publikacji, między innymi: „Obrazy / Images”, „Zderzenia / Clashes”, „Outsider”,Osobność / Apartness”,  „Ciało i sacrum. Retrospektywa./ Body and sacrum. Retrospective” (Biblioteka Narodowa). Teksty krytyczne (recenzje) autorstwa: prof. Marii Targońskiej, prof. Macieja Świeszewskiego, prof. Jacka Strzeleckiego, prof. ASP dr hab. Grzegorza Radeckiego, dr Andrzeja Saja, dr Doroty Grubby – Thiede, dr Krzysztofa Jureckiego, Jolanty Ciesielskiej, Jarosława Denisiuka, Jerzego Kamrowskiego, Małgorzaty Dorny (Wendrychowskiej).

 

 

Skip to content