„Projekt Niepodległa” – co, gdzie, kiedy

„Projekt Niepodległa” – co, gdzie, kiedy

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

„Projekt Niepodległa” – na 100-lecie odzyskania Niepodległości

 

W ramach programu NIEPODLEGŁA – Dni Niepodległej Ojczyzny w Powiecie Pilskim – realizujemy, wraz z innymi placówkami powiatowymi, szereg przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-edukacyjnym. Zostały one zaplanowane na najbliższe tygodnie i miesiące – w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Zapraszamy do udziału w koncertach, wystawach, prelekcjach. 

Koordynatorem Programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

Oficjalna strona Programu NIEPODLEGŁA: https://niepodlegla.gov.pl

 

 

Lp. Działanie Termin Kto odpowiedzialny
1 Koncert Patriotyczny z okazji Święta Wojska Polskiego 15.08.2018 MDK Iskra
2 Przystanek Piła i okolice 6.09-6.11.2018 Biblioteka
3 Wystawa fotografii „Oni walczyli za Polskę” 21.09-13.10.2018 BWA
4 Powiatowy konkurs recytatorski „Mój dom, moja ojczyzna” 12.10-10.11.2018 MDK Iskra
5 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na pocztówkę „Polska to moja ojczyzna” 12.10-10.11.2018 MDK Iskra
6 Ogólnopolski konkurs literacki „Czym jest niepodległość?” 12.10-10.11.2018 MDK Iskra
7 I Konkurs Piosenki „Śpiewamy polsku” 19-20.10.2018 MDK Iskra
8 Gra Miejska „Śladami ruchu niepodległościowego w Pile” 9.11.2018 Biblioteka
9 Rodzinne warsztaty plastyczne – robienie flag, kotylionów i rozetek 10.11.2018 MDK Iskra
10 VII Koncert Muzyki Polskiej w 100-lecie niepodległości 10.11.2018 BWA

 

 

Dodaj komentarz