O symbolu polskości Piły w ramach projektu NIEPODLEGŁA

O symbolu polskości Piły w ramach projektu NIEPODLEGŁA

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zapraszamy na kolejne wydarzenie w ramach projektu NIEPODLEGŁA. Już w czwartek, 6 września, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile odbędzie się spotkanie na „Przystanku Piła i okolice”. Gościem Biblioteki będzie historyk Muzeum Okręgowego w Pile Marek Fijałkowski, który zaprosi na prelekcję dotyczącą pilskiego kościoła Świętych Janów. Początek, godz. 10.00. Czytelnia PiMBP w Pile.

Zapraszamy także na kolejne wydarzenia – wykłady, prezentacje i prelekcje – w ramach „Przystanku Piła i okolice”.

 

Przystanek Piła i okolice” – program edukacji regionalnej dla młodzieży, studentów, mieszkańców Piły i powiatu pilskiego, spotkania zaplanowano od września do listopada, 1-2 razy w miesiącu.

Słuchacze wezmą udział w prelekcjach, wykładach, prezentacjach multimedialnych :

– „Historia kościoła Świętych Janów, symbolu polskości Piły” –  Marek Fijałkowski, historyk i regionalista, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, autor wielu publikacji w „Roczniku Nadnoteckim” oraz „Kronice Wielkopolski”; 6 września, godz.10.00, czytelnia naukowa Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14.

– „Ruch niepodległościowy na terenie gmin powiatu pilskiego” – dr Robert Kolasa, historyk, autor opracowań historycznych publikowanych min. w „Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-archiwalnym” oraz w „Kronice Wielkopolski”;  18 września, godz.10.00, czytelnia naukowa Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14.

– „Pilanie okresu międzywojennego” – Marek Fijałkowski, historyk i regionalista, starszy kustosz Muzeum Okręgowego im. Stanisława Staszica w Pile, autor wielu publikacji w „Roczniku Nadnoteckim” oraz „Kronice Wielkopolski”; 4 października, godz.10.00, czytelnia naukowa Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14.

– „Polacy spod   Znaku  Rodła – ślady pilskie” dr Robert Kolasa, historyk, autor opracowań historycznych publikowanych min. w „Nadwarciańskim Roczniku Historyczno-archiwalnym” oraz w „Kronice Wielkopolski”; 17 października, godz.10.00, czytelnia naukowa Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14.

„Działalność Konsulatu RP w latach 1928-1934, w Pile. Rola i znaczenie w umacnianiu tożsamości narodowej Polaków” – Roman Chwaliszewski regionalista, konserwator zabytków, lokalny patriota, autor wielu publikacji historycznych. Z pasją potrafiący opowiadać o przeszłości regionu, w 2013 roku uhonorowany  statuetką „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”. Wyróżnienie to przyznawane jest w uznaniu zasług i wysiłków na rzecz upowszechniania wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919; 6 listopada, godz.10.00, czytelnia naukowa Biblioteki Głównej, ul. Staromiejska 14.

 

W ramach przedsięwzięcia rozegrana zostanie również gra miejska „Śladami ruchu niepodległościowego w Pile” (9 listopada), dla grup niezorganizowanych, młodzieży, mieszkańców Piły i powiatu pilskiego. W ten sposób graczom przybliżymy historię naszego miasta. Uczestnicy będą mogli poznać swoje miejsce zamieszkania w sposób dynamiczny, atrakcyjny i przyjazny. Inspiracją jest 100.lecie Odzyskania Niepodległości Polski i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Opiekę merytoryczną będzie sprawował Maciej Usurski, historyk, kustosz Muzeum Stanisława Staszica, autor i współautora opracowań historycznych m.in. książki „Było takie miasto”, „Lotnicza historia Piły”, oraz artykułów publikowanych w „Kronice Wielkopolski”.

 

 

 

Skip to content