Powiatowy konkurs poezji patriotycznej „MÓJ DOM, MOJA OJCZYZNA”

Powiatowy konkurs poezji patriotycznej „MÓJ DOM, MOJA OJCZYZNA”

Będą recytować wiersze polskich poetów.

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Dni Niepodległej Ojczyzny w Powiecie Pilskim”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” realizowanego przez Powiat Pilski we współudziale z Biurem Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

Celem konkursu jest wyrabianie i umacnianie wśród dzieci i młodzieży, poszanowania symboli narodowych i wartości wynikających z przynależności terytorialnej, historycznej, kulturowej i społecznej. Upowszechnianie kultury języka polskiego, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną oraz promocja talentów.

Grupę docelową stanowią uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W zależności od ilości zgłoszeń, konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 12 października 2018 roku o godz.11:00 oraz 13 października 2018 roku o godz. 9:00, na terenie Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile. Każdy z uczestników wydarzenia przygotowuje do recytacji jeden utwór polskiego poety.

Jury oceniając prezentację wykonawców uwzględniać będzie interpretację i dobór repertuaru do wieku recytatorów, tematykę utworu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.  Zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach cenne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

Konkurs został objęty honorowym patronatem starosty pilskiego Eligiusza Komarowskiego.

Całość wydarzenia od strony merytoryczno-organizacyjnej koordynuje dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile Ariana Latzke, a za realizację konkursu „MÓJ DOM, MOJA OJCZYZNA” odpowiedzialna jest Zuzanna Przeworska – nauczyciel, dziennikarka, felietonistka, autorka wielu publikacji literackich z wieloletnim doświadczeniem oraz Prezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada 2018 roku przed „Koncertem Muzyki Polskiej”, który odbędzie się w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile.

 

 

Skip to content