Ogólnopolski konkurs literacki „CZYM JEST NIEPODLEGŁOŚĆ?”

Ogólnopolski konkurs literacki „CZYM JEST NIEPODLEGŁOŚĆ?”

Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile zaprasza do udziału w konkursie literackim zatytułowanym „Czym jest niepodległość?”. Mogą wziąć w im udział uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 12 października 2018 roku pracy o charakterze eseju, artykułu, prozy poetyckiej lub miniaturki literackiej do pięciu stron za zadany temat.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Dni Niepodległej Ojczyzny w Powiecie Pilskim”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” realizowanego przez Powiat Pilski we współudziale z Biurem Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

Celem konkursu jest pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury języka wśród młodzieży, krzewienie patriotyzmu w społeczności szkolnej oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno ojczyzny ukazane w poezji żywego słowa. Pragniemy także ukształtować świadomą i właściwą postawę patriotyczną oraz wyrobić nawyk poszanowania dóbr państwa polskiego, rozbudzić wrażliwość na piękno Ojczyzny ukazane w poezji oraz kształtować i rozwijać zainteresowania uczniowskie.

Grupę docelową stanowią uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do 12 października 2018 roku pracy o charakterze eseju, artykułu, prozy poetyckiej lub miniaturki literackiej do pięciu stron. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Jury oceniając pracę uczestników będzie brało pod uwagę oryginalność kompozycji, bogactwo języka i dialogu, poprawność stylistyczną, gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. Estetykę pracy oraz ogólny wyraz artystyczny nadesłanej pracy literackiej.  Jury przyzna w poszczególnych kategoriach cenne nagrody oraz wyróżnienia.

Konkurs został objęty honorowym patronatem starosty pilskiego Eligiusza Komarowskiego.

Całość wydarzenia od strony merytoryczno- organizacyjnej koordynuje będzie dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile Ariana Latzke, a za realizację konkursu „CZYM JEST NIEPODLEGŁOŚĆ?” odpowiedzialna jest Zuzanna Przeworska – nauczyciel, dziennikarka, felietonistka, autorka wielu publikacji literackich z wieloletnim doświadczeniem oraz Prezes Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada 2018 roku przed „Koncertem Muzyki Polskiej”, który odbędzie się w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile.

 

 

Skip to content