Ogólnopolski konkurs plastyczny na pocztówkę „POLSKA TO MOJA OJCZYZNA”

Ogólnopolski konkurs plastyczny na pocztówkę „POLSKA TO MOJA OJCZYZNA”

„Polska to moja Ojczyzna” to konkurs plastyczny realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w ramach Projektu NIEPODLEGŁA. Termin nadsyłania prac mija 12 października.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Dni Niepodległej Ojczyzny w Powiecie Pilskim”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” realizowanego przez Powiat Pilski we współudziale z Biurem Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania postaw patriotycznych, popularyzowania piękna i wartości narodowej kultury, rozwijanie uzdolnień twórczych oraz promocja talentów. Pragniemy także rozbudzić w młodych ludziach, wrażliwość na piękno Ojczyzny, przypomnieć historię Polski oraz kształtować i doskonalić umiejętności warsztatowe młodych artystów.

Grupę docelowa stanowią uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do dnia 12 października 2018 roku, pracy konkursowej w formacie nie większym niż A5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę wykonaną techniką rysunku, malarstwa lub grafiki.

Jury oceniając prezentację wykonawców uwzględniać będzie ogólny wyraz artystyczny oraz estetykę pracy. Zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach cenne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.

Całość wydarzenia od strony merytoryczno- organizacyjnej koordynować będzie dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” Ariana Latzke, a za realizację Ogólnopolskiego konkursu plastycznego na Pocztówkę „POLSKA TO MOJA OJCZYZNA” odpowiedzialna jest Emilia Kamińska- nauczyciel plastyki, artysta-plastyk z wieloletnim doświadczeniem. Posiada wielu laureatów w konkursach regionalnych oraz ogólnopolskich.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada 2018 roku przed „Koncertem Muzyki Polskiej”, w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile.

 

 

 

 

Skip to content