Piła Zaranków w Budowlance

Piła Zaranków w Budowlance

Tym razem odwiedziliśmy z naszym projektem pilski Zespół Szkół Budowlanych.

W ramach zadania pn: „Wymiary nowoczesności w odsłonach 1946-1989. Piła w fotografiach Romana i Andrzeja Zaranków”, a dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, zaprezentowaliśmy młodzieży animacje video-art. pt. „Piła na osi czasu: 1946 – 1989 – 2023”.  

Pokaz miał miejsce w Centrum Integracji „Iskra” (dawne kino). Animacje video-art obejrzeli uczniowie 7 klas. Na spotkaniu obecne były panie dyrektorki ZSB: Karina Mazurek oraz Adela Pierzyńska.

We wstępie do animacji video art. Edyta Kin z Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego opowiedziała młodzieży o realizowanym wraz z Biurem Niepodległa projekcie, o idei powstałej animacji. Cześć wypowiedzi poświęciła postaci wybitnego pilskiego fotografa Romana Zaranka, którego przebogate archiwum zdjęć, także zdjęć powojennych miasta, zwane „archiwum ruin”, posłużyło do wykonania animacji video art.

– Roman Zaranek fotografował Piłę przez 80 lat. W pierwszych latach pobytu w Pile fotografował ruiny miasta, dokumentując jego zniszczenia wojenne, następnie etapy jego odgruzowywania i odbudowy. Utrwalał za pomocą aparatu fotograficznego życie miasta, ulice, uroczystości kościelne i państwowe. W dużej mierze dzięki fotografiom Romana Zaranka wiemy dzisiaj, co działo się w powojennej Pile. To z jego fotografii dowiadujemy się przeróżnych szczegółów o miejskich wydarzeniach, o tym, jak wyglądały domy, sklepy, zakłady pracy, poznajemy mieszkańców miasta, widzimy, jak się ubierali, jakimi autobusami miejskimi i jakimi samochodami jeździli. Autorem zdjęć nowszych miasta, z lat 90-tych XX wieku i XXI-wiecznych, jest syn Romana Zaraznka, Andrzej, który przejął po nim zakład fotograficzny i odziedziczył fotograficzną pasję.  

Roman Zaranek był pierwszym pilaninem uhonorowanym tytułem Honorowego Obywatela Miasta Piły.

Uczniowie oglądali video-arty z dużym zaciekawieniem. Szukali na starych fotografiach znanych sobie miejsc, osiedli, na których mieszkają, znanych domów i kamienic.  

 Animacja została tak ułożona, że obserwujemy przemiany kolejnych ulic, placów na osi czasu – widzimy, jak miasto podnosi się z gruzów, jak pięknieje z każdym rokiem, widzimy powstające nowe bloki, hotele, kawiarnie, sklepy. Animacje pokazują 10 miejsc w Pile, ulic, placów na przestrzeni lat, począwszy od okresu po wojnie aż do współczesności, m.in. Aleję Piastów, ulice 11 Listopada, 14 Lutego, Spacerową, Śródmiejską, Bydgoską, a także place: Staszica, Zwycięstwa i Konstytucji 3 Maja. Animacja pokazuje także ruiny kościoła pw. Świętych Janów, wyburzonego w 1975 roku, na którego miejscu pobudowano następnie hotel Gromada.          

Animacje video są zapowiedzią wystawy pt. „Nowa tożsamość miasta. Piła na przestrzeni lat 1946-1989 na fotografiach Romana i Andrzeja Zaranków”, która będzie prezentowana w Biurze Wystaw Artystycznych PP w terminie od 27 października do 11 listopada br. Prowadząca pokaz zaprosiła młodzież na wystawę,

Animacja video-art jest częścią realizowanego zadania pn: „Wymiary nowoczesności w odsłonach 1946-1989. Piła w fotografiach Romana i Andrzeja Zaranków”.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Skip to content