Uczniowie ZS im. St. Staszica na naszym filmowym pokazie

Uczniowie ZS im. St. Staszica na naszym filmowym pokazie

W minionym tygodniu zaprosiliśmy uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile na pokaz animacji video-art. pt. „Piła na osi czasu: 1946 – 1989 – 2023”. Pokaz powstał ze zdjęć Romana i Andrzeja Zaranków – pilskich fotografów. Roman Zaranek fotografował miasto od 1947 roku. Stworzył archiwum zdjęć Piły, które pokazuje stan miasta po II wojnie światowej – historycy nazywają je „archiwum ruin”. Następnie uwieczniał odgruzowywanie miasta i jego odbudowę, m.in. powstanie pierwszych bloków Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, czy wieżowców przy Placu Konstytucji.

Animacja pokazuje 10 wybranych miejsc Piły – ulic, placów – od ich stanu po walkach o wyzwolenie w lutym 1945 roku do współczesności. Roman Zaranek fotografował miasto przez blisko 80 lat. Następnie przekazał swój zakład synowi Andrzejowi. Andrzej Zaranek udostępnił archiwum swojego ojca i wybierał z nami fotografie do projektu. Sam jest autorem zdjęć Piły z przełomu wieków XX i XXI oraz tych najnowszych, aż do 2023 roku.

Pokaz odbył się w szkolnej świetlicy. Obejrzeli go uczniowie 4 klas.

Wstęp do animacji video art. poprowadziła Edyta Kin z Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego.

– Roman Zaranek w pierwszych latach pobytu w Pile fotografował ruiny miasta, dokumentując jego zniszczenia wojenne, następnie etapy jego odgruzowywania i odbudowy. Utrwalał za pomocą aparatu fotograficznego życie miasta, ulice, uroczystości kościelne i państwowe. Fotografował wydarzenia kulturalne, występy pilskich zespołów artystycznych i sportowych, chrzciny, komunie św., śluby. Co istotne z pewnością dla waszej szkoły, której patronem jest wybitny pilanin Stanisław Staszic, Roman Zaranek fotografował także prace przy odbudowie po wojnie domu Stasziców i następnie jego uroczyste otwarcie, które było wielkim wydarzeniem dla miasta.

W animacji pokazano m.in. ulice obecną 11 Listopada, Śródmiejską, Aleję Piastów, Spacerową, place Staszica, Zwycięstwa i Konstytucji 3 Maja. Miasto uległo niezwykłej przemianie od czasów powojennych.

– Po prostu powstało z gruzów… Było zniszczone tak bardzo, jak Warszawa w Powstaniu Warszawskim – po prostu stos cegieł i gruzu! Niezwykłe są zdjęcia z odgruzowywania ulic i z budowy pierwszych nowych domów mieszkalnych – niezwykłe jest to, że to wszystko możemy zobaczyć dzięki panu Zarankowi – mówią uczniowie ZS im. Staszica w Pile.  

Animacje video są zapowiedzią wystawy pt. „Nowa tożsamość miasta. Piła na przestrzeni lat 1946-1989 na fotografiach Romana i Andrzeja Zaranków”, która będzie prezentowana w Biurze Wystaw Artystycznych PP w terminie od 27 października do 11 listopada br. 

Animacja video-art jest częścią realizowanego zadania pn: „Wymiary nowoczesności w odsłonach 1946-1989. Piła w fotografiach Romana i Andrzeja Zaranków”.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Skip to content