Piła na osi czasu: 1946 – 1989 – 2023” – zobacz animacje video-art ze zdjęć Romana i Andrzeja Zaranków

Piła na osi czasu: 1946 – 1989 – 2023” – zobacz animacje video-art ze zdjęć Romana i Andrzeja Zaranków

Zapraszamy do obejrzenia 1 i 2 części animacji video-art „Piła na osi czasu: 1946 – 1989 – 2023”.

Animacje te to jeden z elementów zrealizowanych w ramach zadania pn: „Wymiary nowoczesności w odsłonach 1946-1989. Piła w fotografiach Romana i Andrzeja Zaranków”, a dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Animacje zostały tak ułożone, że obserwujemy przemiany kolejnych ulic, placów miasta na osi czasu – widzimy, jak Piła podnosi się z powojennych gruzów, jak pięknieje z każdym rokiem; widzimy powstające nowe bloki, hotele, kawiarnie, sklepy. Animacje pokazują 10 miejsc w Pile, ulic, począwszy od okresu po wojnie aż do współczesności, m.in. Aleję Piastów, ulice 11 Listopada, 14 Lutego, Spacerową, Śródmiejską, Bydgoską, a także place: Staszica, Zwycięstwa i Konstytucji 3 Maja. Animacja pokazuje także ruiny kościoła pw. Świętych Janów, wyburzonego w 1975 roku, na którego miejscu pobudowano następnie hotel Gromada.

Reżyserem video-artu jest Kamila Michałowska – artystka i producentka filmów z Torunia, która ma poważny wkład realizatorski w filmie „Chłopi”, który właśnie święci triumfy na ekranach kin i został polskim reprezentantem – kandydatem do Oscara w 2024 roku.

Do 17 listopada zapraszamy także do naszej Galerii BWA PP na wystawę pt. „Nowa tożsamość miasta. Piła na przestrzeni lat 1946-1989 na fotografiach Romana i Andrzeja Zaranków”.

Animacja video-art jest częścią realizowanego zadania pn: „Wymiary nowoczesności w odsłonach 1946-1989. Piła w fotografiach Romana i Andrzeja Zaranków”.Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Skip to content