Pasja i nauka

Pasja i nauka

W Małej Galerii BWAiUP 7 sierpnia odbył się wernisaż prac członków i członkiń zespołu plastycznego prowadzonego przez Ewę Podolak.

pn01.jpg pn02.jpg pn03.jpg

Wystawa nosi nazwę „Pasja i nauka”. Pasja – ponieważ młodzi twórcy, czy to stażem, czy duchem, czy również wiekiem – którzy pokazali na niej swoje prace, posiadają cenny dar – pasję tworzenia. A nauka – ponieważ pracując pod okiem zawodowego plastyka, mając okazję korzystać z jego cennych wskazówek, doskonalą swoją technikę i sposób widzenia. Wśród nich są tacy, którzy uczęszczają na zajęcia Ewy Podolak, by przygotować się do egzaminów na uczelnię artystyczną, ale i osoby dojrzałe, które w malarstwie odnalazły rozrywkę i przyjemność.

pn04.jpg pn05.jpg pn06.jpg

Jak mówi prowadząca zajęcia Ewa Podolak: „Nasz program edukacji plastycznej to system działań pedagogicznych oparty zarówno na bezpośrednim praktycznym działaniu, jak i na refleksyjnej, teoretycznej wiedzy o sztuce i procesie tworzenia. Dzięki refleksji kształtuje się świadome plastyczne widzenie, będące podstawowym etapem artystycznej świadomości. Jest więc refleksja czynnikiem kierującym, wyjaśniającym, syntetyzującym kształt plastycznej wizji, realizowanej praktycznie na zajęciach. Jest również podstawą umiejętności krytycznej oceny rezultatów wlasnej pracy, na każdym etapie, umożliwiając tym samym korektę idącą we właściwym kierunku”. Otwierający wystawę dyrektor Tadeusz Ogrodnik powiedział natomiast, że „prace te niosą takie energie, taką pasję, że my, starzy i wypaleni nieco profesjonaliści możemy im tylko pozazdrościć”.

pn07.jpg pn09.jpg pn08.jpg

Swoją twórczość na wystawie zaprezentowali: Kamil Bocian, Maria Dąbrowska, Aleksandra Gromadzińska, Marta Kaczmarek, Jacek Kwiatkowski, Danuta Lach, Paulina Lechnik, Irena Lenart, Jakub Paszkowski, Maria Starszak, Ewelina Stąpyra, Joanna Stochaj, Maria Świerczyńska, Barbara Taterka, Ilona Tecław, Dobroniega Waligóra.

pn10.jpg pn11.jpg pn13.jpg

Prezentowane na wystawie prace są odzwierciedleniem różnych etapów kreacyjnych działań podejmowanych w ramach zajęć plastycznych w BWAiUP na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie jest to pełny przegląd, gdyż nie wszystkie prace pozostają w archiwum. Część z nich, po złożeniu na uczelniach artystycznych, stanowi podstawę dopuszczenia kandydatów do egzminów wstępnych. Jednakże zestaw prac prezentowanych na przygotowanej ekspozycji pozwala wyrobić sobie pogląd na temat charakteru i rezultatów kontynuowanej przez ostatnie lata działalności edukacyjnej naszej Galerii.

pn12.jpg pn14.jpg pn15.jpg

Skip to content