Nowy projekt Galerii BWA PP

Nowy projekt Galerii BWA PP

Patriotyzm Jutra – edycja 2022 „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”

Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego podjęło kolejny projekt historyczno – edukacyjny. Jest on realizowany w ramach programu Muzeum Historii Polski w Warszawie „Patriotyzm Jutra. Edycja 2022”. Zadanie nosi tytuł: „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia” i zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 55 000 zł. Całkowita wartość projektu to 82 300 zł.

Cyklem wykładów o niepospolitych osobach, które zapisały się w historii miast, gmin i całego naszego regionu pilskiego rozpoczynamy realizację projektu „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia”. Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego realizuje to działanie w ramach programu Muzeum Historii Polski w Warszawie – „Patriotyzm Jutra. Edycja 2022”.

Realizowanym projektem pragniemy przypomnieć sylwetki bohaterów regionu pilskiego, którzy zapisali się w naszej historii. Elementem zadania – zrealizowanym we współpracy z regionalistami i pasjonatami historii regionu – jest m.in. wydawnictwo edukacyjne, w którym przedstawiamy  sylwetki 40 takich osób. W opracowaniach znalazły się opowieści m.in. o Michale Drzymale, ks. Bolesławie Domańskim, ks. Zygmuncie Dykiercie, Maksymilianie Bartschu, Bogdanie Bederskim, Tadeuszu Drobniaku i innych.

Opracowaliśmy także materiały edukacyjne z myślą o uczestnikach inicjowanych w miastach i miasteczkach regionu prelekcji. Wykłady poświęcone są historii regionu pilskiego. Swym zakresem materiał obejmuje ważne osobistości i wydarzenia historyczne, ważne zabytki powiatu pilskiego, a także jego historię od czasów narodzin Stanisława Staszica, znamienitego pilanina, czyli od roku 1755, aż do końca lat 80-tych XX wieku. Prelekcje zaplanowane są w Miasteczku Krajeńskim, Pile, Skrzatuszu, Ujściu oraz Wyrzysku.

W ramach projektu zakupiliśmy także monitor interaktywny do prezentacji przygotowanych materiałów, a także do stworzenia wystawy multimedialnej „Powiat pilski dawniej i dziś – ludzie, wydarzenia, zabytki”, która prezentowana będzie do końca realizacji projektu, tj. do 30 listopada br.

Zaprosimy także mieszkańców i młodzież szkół z terenu powiatu do udziału w konferencji „W nurcie polskich dziejów – powiat pilski, ludzie i wydarzenia” połączoną z udostępnieniem zwiedzającym wystawy czasowej. Wydarzenie odbędzie się w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury  „Iskra”. W programie tego spotkania znajdą się m.in. Krótki zarys dziejów ziem obecnego powiatu pilskiego – prelegent Jacek Stróżyński, Wydarzenia i dzieje okresu staropolskiego – prelegent Maciej Usurski, Rola rodów szlacheckich i ziemiaństwa w okresie zaborów oraz ważne wydarzenia w okresie zaborów – prelegent Marek Fijałkowski, Przemiany społeczne, gospodarcze i administracyjne na ziemi pilskiej po II wojnie światowej – prelegent Maria Bochan.

Projekt ma służyć przypomnieniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem jej regionalnych i pilskich wątków.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach, wykładach i w konferencji.

Więcej o projekcie na naszej stronie internetowej  www.galeriabwa.pila.pl w zakładce PATRIOTYZM JUTRA 2022.

Skip to content