Stanisław Baj. Rzeka Bug – zaproszenie na wernisaż

Stanisław Baj. Rzeka Bug – zaproszenie na wernisaż

Zapraszamy na wystawę prac wybitnego malarza Stanisława Baja.

Stanisław Baj/ Rzeka Bug: wernisaż w najbliższy piątek, 7 października, godz. 19.00.

Od lat każda praca Stanisława Baja cieszy się uznaniem kolekcjonerów współczesnej sztuki. Twórczość tę wyróżnia doskonały warsztat i niezwykły klimat obrazów. Zapadają zwłaszcza w pamięć i… w serce pejzaże autorstwa Stanisława Baja – te przedstawiające rzekę Bug będziemy mogli oglądać na wystawie w Pile.

O Artyście:

Stanisław Baj urodził się w 1953 r. w Dołhobrodach nad Bugiem na Podlasiu. Studia w latach 1972-1978 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga. Od 1982 dydaktyk na ASP w Warszawie. W latach 2005-2012 prorektor ds. studenckich i naukowych.Obecnie jest profesorem Wydziału Malarstwa macierzystej uczelni i prowadzi pracownię dyplomującą malarstwa dla studentów od II do V roku.

Mieszka we wsi Dołhobrody nad Rzeką Bug.

Autor ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.Artysta wystawia głównie malarstwo i rysunek. Początkowo malował sceny rodzajowe inspirowane życiem wsi i naturą. Od lat 80. XX w. jego twórczość to pejzaż, głównie rzeka Bug oraz portret. Obrazy mają cechy uniwersalne a zarazem symboliczne, zwłaszcza liczne portrety matki artysty oraz zakola dzikiej rzeki Bug, malowane wprost z natury, od realistycznych po abstrakcyjne.

Jest laureatem prestiżowej nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za rok 2019, przyznanej przez Okręg Gdański ZPAP.[…]

Dlaczego maluję rzekę? Urodziłem się i mieszkałem nad Bugiem – tam, gdzie była ona najważniejszym, pięknym, ale przede wszystkim groźnym żywiołem. Determinowała życie bezwzględnie.Do tego stopnia, że przez nią jestem okaleczony, jeśli chodzi o widnokrąg. Mam 180 stopni realnego horyzontu, to są lasy, pola, natomiast druga część musi być wyobrażona. Rzekastanowi granicę nie do przejścia i trzeba sobie wyobrazić, co jest po drugiej stronie. Determinuje to tajemniczą sytuację. Rzeka jest podziałem między dwiema stronami; nie tylko dzieli dwie kultury,dwie etnografie, ale także mój widnokrąg. Zacząłem się rzece przyglądać za sprawą malarstwa. […]

Stanisław Baj

Na wystawę zapraszają: Powiat Pilski, Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego oraz Autor.

Skip to content