Katalog wystawy gotowy!

Katalog wystawy gotowy!

Zadanie „Przystanki Polskości” wraz z plenerem fotograficznym „Z Powstania Wielkopolskiego na wojnę z bolszewikami” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”

Niebawem w naszej Galerii odbędzie się wystawa poplenerowa prac fotografików uczestniczących w fotograficznym plenerze historycznym w ramach Projektu „Przystanki Polskości”.

Plener odbył się w Hercowie w gm. Łobżenica w dniach 13.09 – 19.09.2020 r. Jego uczestnicy przygotowali fotograficzną dokumentację archiwaliów związanych z Bohaterami wojny polsko – bolszewickiej z terenu powiatu pilskiego, ale i uwiecznili w swoich pracach obiekty i pejzaże współczesne, naznaczone historyczną przeszłością. Na zdjęciach znalazły się więc m.in. domy, w których niegdyś mieszkali Bohaterowie, uczestnicy walk, ich nagrobki, poświęcone im tablice.

Głównym wydarzeniem pleneru fotograficznego był objazd po wsiach i miasteczkach powiatu pilskiego naznaczonych historią – uczestnicy pleneru udali się tropem bohaterów Bitwy Warszawskiej, odwiedzili miejsca, w których żyli, działali, walczyli, z których pochodzili lub gdzie zostali pochowani Bohaterowie wojny polsko- bolszewickiej i samej Bitwy.

– Powiat Pilski jest częścią Północnej Wielkopolski, regionu, który w listopadzie 1918 r. nie znalazł się w granicach odrodzonej Polski, lecz musiał polską państwowość sobie wywalczyć w Powstaniu Wielkopolskim, które wybuchło 27 grudnia 1918 r. i trwało 28 czerwca 1919 r., kiedy to został podpisany Traktat Wersalski. Uczestniczyło w nim wielu mężczyzn z naszego regionu. Wielu walczyło w szeregach 4. oraz 7. Pułków Strzelców Wielkopolskich. Po zwycięskim Powstaniu formacje te zostały przemianowane: 4 Pułk Strzelców Wielkopolskich na 58 Pułk Piechoty, 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich na 61 Pułk Piechoty Wielkopolskiej. Oba pułki brały udział w wojnie Polski z bolszewikami, przechodząc jej cały szlak bojowy z Bitwą Warszawską włącznie. Na froncie zginęło kilkuset żołnierzy wywodzących się z terenu Powiatu – mówił Roman Chwaliszewski, historyk i regionalista, konsultant historyczny organizowanego pleneru, wprowadzając fotografików w temat zadania.

Aby wykonać zadanie, fotograficy udali się na objazdową wycieczkę po powiecie – towarzyszył im wspomniany historyk Roman Chwaliszewski. O trasie jaką przejechali i jakie miejsca odwiedzili pisaliśmy już na naszej stronie. Niemniej podczas tej wyprawy uczestnicy pleneru spotkali się z historią – przepięknie przedstawioną przez historyka, w barwnej, pełnej szczegółów opowieści. Poznali bliżej Bohaterów naszego regionu, tych, którzy walczyli o Polskę, najpierw w Powstaniu Wielkopolskim, a potem w wojnie 1920 roku: Antoniego Seydę, Teofila Spychałę, Kazimierza Rybickiego, Jana Sławińskiego.

Taki też tytuł będzie nosiła wystawa poplenerowa: „Z Powstania Wielkopolskiego na wojnę z bolszewikami”.

A wstawie będzie towarzyszył specjalnie wydany z okazji prezentacji tej ekspozycji w naszej Galerii katalog zatytułowany: „Z Powstania Wielkopolskiego na wojnę z bolszewikami. Uczestnicy Bitwy Warszawskiej z Ziemi Pilskiej”.

Katolog jest już gotowy.

Zawiera krótki opis wojny polsko- bolszewickiej, tekst, zwracający uwagę na przełomowość Bitwy Warszawskiej, przedstawia także czytelne jej kalendarium. To publikacja z fotografiami prac powstałych w trakcie trwania pleneru – nie mogło ich zabraknąć. Wybraliśmy fotografie z ok. dwustu nam dostarczonych. Wybór nie był łatwy. Staraliśmy się zamieścić w katalogu te zdjęcia, które przedstawiają miejsca szczególnie dotknięte historią, obiekty, które były areną ważnych historycznych wydarzeń, w których działali patrioci wybitni i które po dziś dzień otaczane są z tego powodu czcią i szczególnym rodzajem estymy. Oczywiście wybieraliśmy także fotografie wyjątkowe pod względem artystycznym i estetycznym.

Wypełniły one drugą część katalogu. Na zdjęciach zaprezentowanych przez fotografików znalazły się m.in. cmentarz w Fanianowie, na którym pochowany jest Teofil Spychała, tablica upamiętniająca pobyt Józefa Piłsudskiego w Dębnie, na terenie parku obecnego DPS-u, fragment ołtarza kościoła parafialnego w Wyrzysku z licznymi patriotycznymi artefaktami, związanymi z historycznymi wydarzeniami w Wyrzysku, ściana budynku w Wysokiej, który historycznie pełnił przeróżne funkcje, w którego murze zachowały się ślady kul z okresu Powstania Wielkopolskiego, czy obelisk przy MGOK w Wyrzysku ku pamięci gen. Władysława Andersa.

W katalogu – zgodnie z jego tytułem – znalazły się także biogramy wybranych bohaterów Bitwy z terenu powiatu pilskiego: Jerzego Dzwonkowskiego, Bogdana Bederskiego, ks. Józefa Tomisława Smolińskiego, Kazimierza Rybickiego, ppłk. Jana Nepomucena Sławińskiego, Teofila Spychały.

Katalog będzie m.in. prezentem dla osób odwiedzających wystawę.

Edmund WOLSKI, dyrektor BWAiUP w Pile: Powstało wydawnictwo z fotografiami wykonanymi podczas pleneru. Wybrane fotografie zostały także wykorzystane do opracowania i realizacji Szlaku historycznego „Przystanek Piła i okolice”, który właśnie przygotowujemy oraz w publikacjach stanowiących część przedsięwzięcia, m.in. w broszurze pt. „Przystanek Piła i okolice. Bitwa Warszawska – osoby i wątki z Północnej Wielkopolski”.

Plener fotograficzny oraz przygotowanie i druk wydawnictw związanych z Bitwą Warszawską dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

 

 

 

 

Skip to content