JAROSŁAW CHRABĄSZCZ – PRZESTRZENIE I WYMIARY – MALARSTWO

JAROSŁAW CHRABĄSZCZ – PRZESTRZENIE I WYMIARY – MALARSTWO

JAROSŁAW CHRABĄSZCZ dr. hab. prof. Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Kierownik pracowni Malarstwa i Rysunku. Wystawę prac artysty można obejrzeć od dnia 8 kwietnia 2011 r.

 

Wystawy indywidualne:

1989 – Galeria „ Księży Młyn” – Łódź, rysunek, Galeria ZPAP „ Piwnica” – Łódź, grafika;

1990 – Galeria „ Ściana Wschodnia”- Warszawa, rysunek;

1997 – Galeria „ Pokojowa” ( obecnie Galeria Blok ) ASP w Łodzi, malarstwo;

1998 – Galeria „ Solidarność” – Łódź, malarstwo;

1999 – Miejska Galeria Sztuki – „Bałucka” – Łódź, malarstwo, Galeria Sztuki „Artemis” – Kraków, malarstwo,

BWA – Galeria „Jatki” – Nowy Targ, malarstwo, Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów” – Gorlice, malarstwo,

BWA – Nowy Sącz, malarstwo, BWA – Kielce, malarstwo;

2001 – Galeria „Salon Artystyczny”- Chodzież, malarstwo;

2002 – MBWA – Galeria „Jatki” wystawa z Kamilem Kuskowskim, malarstwo, Galeria BWA – Piotrków Trybunalski;

2003 – Oratorium Marianum – Wrocław, malarstwo;

2004 – Muzeum Staszica – Piła, rysunek;

2005 – Galeria „Salon Artystyczny” – Chodzież, rysunek;

2009 – Muzeum w Tomaszowie Maz. – „Przestrzenie i wymiary” – malarstwo.

Wystawy zbiorowe:

1988 – Wystawa Młodej Plastyki „ARSENAŁ 88” – Warszawa;

1995 – Wystawa Prac Pedagogów – Jubileusz 50-lecia PWSSP – Łódź;

1998 – Pokonkursowa Wystawa „Bielska Jesień” – Bielsko Biała;

1999 – III Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów;

2000 – Salon Wiosenny – Ośrodek Propagandy Sztuki – Łódź;

2001 – 2002 – Wystawa „10 Lat w Sztuce – Prezentacje Nowotarskie”;

Małopolskie BWA – Galeria „Jatki” – Nowy Targ, Miejska Galeria Sztuki – Zakopane, MBWA – Nowy Sącz,

MBWA – Krynica, Galeria „Dworek Machnickich” – Olkusz, Miejska Galeria Sztuki – Częstochowa, Galeria BWA –

Piotrków Trybunalski, Galeria Sztuki Współczesnej – Włocławek, MBWA Galeria :U Jaksy” – Miechów,

Centrum Kultury i Promocji – Zduńska Wola, BWA „Galeria Piwnica” – Kielce;

2008 – „ETC” – Galeria Muzeum St. Staszica – Piła, Galeria „Na Piętrze” ZPAP – Toruń;

2009 – „ETC” Galeria „Gaude Mater” OPK Częstochowa, Salon Artystyczny MDK – Chodzież, „Na granicy Akademii”

Galeria El w Elblągu, Galeria BWA w Gorzowie Wlkp., „Wzajemne oddziawania” – Galeria Flottmann-Hallen

w Herne – Niemcy, Wystawa Malarstwa i Tkaniny Galeria ASP – ASP – Łódź;

2010 – „Między Nami” Galeria BWAiUP – Piła, „Na granicy Akademii” Centrum Rzeźby w Orońsku;

2011 – „Razem Osobno” Galeria BWAiUP – Piła.

Nagrody i stypendia: 1989 Stypendium artystyczne MKiS.

 

Malarski wymiar wszechświata

Poddane rygorowi geometrii prace Jarosława Chrabąszcza urzekają prostotą form, klarownością rytmicznych podziałów, czystością kompozycji. Atrybutami tego malarstwa są niewątpliwie: kolor, światło i przestrzeń.zestrojów tonalnych. Mimo pozornej kinetycznej ciszy, obrazy charakteryzuje także specyficzne wrażenie ruchu. Jest to kolejny, choć nie od razu uchwytny, wyróżnik malarstwa Jarosława Chrabąszcza. Odczucie dynamiki bierze się z wibracji fal światła i emanacji odcieni koloru, rodzi się z kontrastów liniowych, z odczucia podskórnie istniejących linii napięć, z rozmaitych kierunków przebiegu impulsów, z wielości punktowo zaznaczonych pozycji zajmowanych przez cząsteczki struktury poddane obserwacji. Nasz wzrok wędruje po płótnie, próbując „dogonić światło”, tym samym uaktywniając kolejne strefy kompozycji obrazu. Pojawia się złudzenie przebiegu smug cienia, migotliwego przepływu światła i koloru. Pozorna statyka zanika, pojawia się zaprogramowany przez malarza ruch.Kolor i światło są równocześnie źródłem i wyrazem emocjonalnego pierwiastka tkwiącego w tych harmonijnych, logicznie uporządkowanych kompozycjach. Można zaryzykować twierdzenie, że wyglądające na zupełnie abstrakcyjne – obrazy Jarosława Chrabąszcza to unikalne… pejzaże. Nie są to jednak widoki natury, do jakich przywykliśmy. Nieuchwytne w normalnej percepcji, istnieją jedynie w umysłach wizjonerów nauki i w wyobraźni artystów. Barwno-przestrzenne konstrukcje to wyspekulowane wizje biorące się z kontestowania skomplikowanych zagadnień fizyki, astronomii i filozofii. Są to unaocznione w wizji artystycznej fragmenty mikro- i makroświata, zaledwie potencjalnie możliwe struktury, kryjące się za skomplikowanymi matematycznymi wzorami. W tle prac Jarosława Chrabąszcza stoją najnowsze teorie naukowe, dotyczące budowy wszechświata i wyjaśniające panujące w nim prawa.

…Niektóre z naukowych inspiracji znajdują odbicie w tytułach prac, takich jak np. Horyzont zdarzeń, który w koncepcji „czarnej dziury” jest miejscem granicznym, po przejściu którego nie jest możliwe wyrwanie się z pola grawitacyjnego, czy Tesserakt, będący hipersześcianem funkcjonującym w przestrzeni o więcej niż 3 wymiarach.

Pojęcia takie jak: „czarna dziura”, „ciemna materia”, „teoria superstrun”, „zakrzywienie przestrzeni”, „fizyka cząstek elementarnych” pobudzają imaginację i domagają się unaocznienia, choćby w wizji malarza.

…W tle wysmakowanych kompozycji stoją zatem bardzo emocjonalne pobudki. Nie mogą one jednak prowokować chaosu i niekonsekwencji. Nie znajdziemy ich więc w obrazach Jarosława Chrabąszcza.

Zarówno kontestowanie trudnych, ale i pociągających problemów, jak i szczególną dbałość o zachowanie reguł postępowania przy wizualizowaniu, można by porównać do rodzaju medytacji, jaką uprawia artysta. Postępuje on tak, jakby każde zadrażnienie, każde zaburzenie pojawiające się w malowanej wizji (a dotyczące także technicznych aspektów realizacji obrazu) mogło być – jak w magii sympatycznej – źródłem nieodwracalnych, katastrofalnych zmian w rzeczywistej strukturze świata.

…W swych niewątpliwej urody pracach Jarosław Chrabąszcz stara się oddać logikę i piękno wszechświata. Odnajdziemy w nich jednak nie tylko nutę ciszy, nadziei i spełnienia, ale także ziarno trwogi i niepewności, bo te zawsze wiążą się z twórczością, podejmującą istotne problemy świata, w którym żyjemy.

Dariusz Leśnikowski

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

8 kwietnia została otwarta wystawa prac (ze zbiorów BWA i UP) nieżyjącego pilskiego artysty Andrzeja Mikołaja Sobolewskiego.

29 maja 2011 r. w przeddzień 12 rocznicy śmierci autora, zapraszamy na finisaż wystawy.

 

 

Do tradycji pilskich wernisaży należą również występy muzyków. W tym dniu mieliśmy przyjemność wysłuchania utworów: G. Bizeta i G. Gershwina w wykonaniu Heleny Bregar – sopran i Grzegorza Rychlika – fortepian.

Skip to content