Historia wystaw 1977 – 2008

Historia wystaw 1977 – 2008

Małgorzata Dorna HISTORIA WYSTAW 1977 – 2008 /wybór/Galeria BWA powstała, kiedy w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju powołano do życia w 1975 r. województwo pilskie. Do miasta zaczęli wówczas zjeżdżać absolwenci Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i Poznańskiej PWSSP oraz przedstawiciele środowiska toruńskiego. W konsekwencji wytworzyło się dość spójne środowisko artystyczne, którego obecność w tamtym okresie zadecydowała o obliczu kulturalnym regionu.Jedną z pierwszych, liczących się wystaw, zorganizowanych w 1977 r. przez BWA w Pile była prezentacja malarstwa Andrzeja Kurzawskiego, absolwenta poznańskiej PWSSP, z pracowni Wacława Taranczewskiego oraz pokaz grafiki i ex librisu Alfreda Aszkiełowicza, który po ukończeniu Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, związał się ze środowiskiem artystycznym Piły. Rok później pokazano malarstwo Haliny Eysymont, malarki po warszawskiej ASP (dyplom w pracowni malarstwa prof. Aleksandra Kobzdeja) oraz rysunki autorstwa grafika i karykaturzysty – Szymona Kobylińskiego (dyplom na wydziale grafiki w Warszawskiej ASP oraz historii sztuki na UW ). W tym samym roku zaprezentowano w galerii kompozycje Jana Berdyszaka, absolwenta pracowni rzeźby PWSSP w Poznaniu.

W 1980 roku w pilskiej galerii wystawiał swe obrazy Jerzy Nowosielski oraz Zofia Kawalec -Łuszczewska, zainteresowana przede wszystkim grafiką użytkową, po PWSSP w Poznaniu ( dyplom w pracowni plakatu prof. Waldemara Świerzego).W 1982 r. ważnym wydarzeniem artystycznym stała się prezentacja form przestrzennych Władysława Hasiora oraz wystawa fotografii Zofii Nasierowskiej pt. „Portret mężczyzny”.

W 1984r. pokazano malarstwo i rysunek Janusza Argasińskiego (dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie), a w rok później malarstwo sztalugowe – Edwarda Dwurnika, absolwentawarszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i Eugeniusza Ćwirleja , po wydziale malarstwa PWSSP w Poznaniu, związanego od początku swej twórczej działalności ze środowiskiem artystycznym Piły. W tym samym roku odbyła się prezentacja prac debiutującego wówczas malarza – Zbigniewa Kosickiego, absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (dyplom w pracowni prof. Jerzego Kałuckiego w 1985 roku).

Znaczącym wydarzeniem artystycznym w roku 1986 było pokazanie projektów scenograficznych i rysunków Edwarda Lutczyna oraz malarstwa znanego konceptualisty Anastazego B. Wiśniewskiego. W tym samym roku odbyła się też prezentacja prac Eugeniusza Repczyńskiego, absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu ( studia w pracowni prof. St. Borysowskiego i prof. J. Kozłowskiego).

W 1988 r. zaprezentowano wystawę prac Andrzeja Mikołaja Sobolewskiego, zajmującego się malarstwem i innymi przekazami około wizualnymi oraz grafiki i rysunki Wiesława Tomaszewskiego.

W 1990 r. pokazano malarstwo Andrzeja Podolaka, absolwenta Krakowskiej ASP (dyplom w 1969 roku w pracowni prof. Jonasza Sterna). W tym samym roku odbyła się także pośmiertna wystawa rzeźby Andrzeja Lejszysa.

W 1991 r. prezentowano grafikę i malarstwo Tadeusza Ogrodnika (absolwenta Wydziału Grafiki Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom  w 1982 r. w pracowni prof. R. Banaszewskiego i prof. A. Pietscha)   oraz malarstwo Elżbiety Wasyłyk (po PWSSP w Poznaniu, dyplom w pracowni prof. J. Waltosia, doktorat na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu ).

W 1992 r. pokazano w galerii malarstwo sakralne Eugeniusza Repczyńskiego oraz tkaninę unikatową Barbary Pierzgalskiej – Grams, absolwentki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi.

W 1993 r. otwarto wystawę malarstwa i ceramiki Doroty Artychowicz-Zydor, absolwentki PWSSP w Poznaniu oraz wystawę rzeźby Bronisława Chromego, profesora ASP w Krakowie, ucznia Xawerego Dunikowskiego.

W 1994 r. dokonano prezentacji malarstwa Andrzeja Szadkowskiego, absolwenta PWSSP w Łodzi oraz małych form rzeźbiarskich Zofii Dymczy – Bilińskiej po poznańskiej PWSSP.

W 1995 r. zaprezentowano rysunki Lucyny Pach, absolwentki Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (dyplom w Pracowni Plakatu prof. W. Świerzego). Pokazano także wówczas formy rzeźbiarskie, autorstwa Gustawa Zemły, absolwenta Warszawskiej ASP.       I

stotnym wydarzeniem 1996 r. okazała się prezentacja kompozycji olejnych Kiejstuta Bereźnickiego, absolwenta PWSSP w Gdańsku ( dyplom w pracowni prof. St. Teisseyre’a), a w roku następnym – wystawa malarstwa sztalugowego i akwareli Czesława Tumielewicza, po PWSSP w Poznaniu. W tym samy roku otwarto wystawę „Trzy pory roku”’ Renaty Wojnarowicz, absolwentki Wydziału Tkaniny i Konserwacji PWSSP w Łodzi. Również w roku 1997 pokazano malarstwo i pastele Anny Lejby, absolwentki PWSSP w Poznaniu oraz rysunek autorstwa Małgorzaty Białej (dyplom w pracowni prof. W. Świerzego na poznańskiej PWSSP).

W 1998 r. zaprezentowano malarstwo Andrzeja Tomaszewskiego, absolwenta PWSSP w Poznaniu (dyplom w pracowni prof. Stanisława Teisseyre’a). W roku następnym pokazano rysunek Lucyny Pach – „Obserwacja” (dyplom w zakresie grafiki projektowej PWSSP w Poznaniu) i malarstwo Eugeniusza Repczyńskiego -„Akty w czternastu odsłonach”.

W 2000 r. otwarto wystawę malarstwa Tomasza Bukowskiego (absolwenta Wydziału Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dyplom w pracowni prof. Juliusza Joniaka), a także wystawę malarstwa Marka Haładudy, absolwenta PWSSP w Poznaniu (dyplom w pracowni prof. Jacka Waltosia). Została też wówczas otwarta wystawa malarstwa Andrzeja Podolaka z okazji 35 lecia pracy twórczej.

W 2001 r. otwarto wystawę tkaniny i malarstwa Anny Lejby oraz rysunku i malarstwa Tadeusza Ogrodnika, natomiast w 2003 r. zorganizowano wystawę prac Janusza Argasińskiego z okazji 35-lecia pracy twórczej.

W 2004 r. otwarto wystawę pasteli Ewy Podolak (absolwentki ASP w Krakowie) z okazji 35 lat pracy twórczej – „Transformacje”. Pokazano też wówczas malarstwo pejzażowe Eugeniusza Ćwirleja.

W 2005 r. zaprezentowano malarstwo Marty Tomaszewskiej, absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (dyplom w pracowni prof. Lecha Wolskiego), a w roku następnym otwarto wystawę prac Anny Janiak, absolwentki Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej „Schola Posnaniensis” w Poznaniu – „Malarstwo – jedwab malowany”.

W 2007 r. otwarto wystawę fotografii artystycznej Wojciecha Beszterdy – „Aneksje” i wystawę malarstwa Elżbiety Wasyłyk – „Kształt obecności”. Interesującym wydarzeniem artystycznym był również pokaz prac muzyka i kompozytora Jana Kantego Pawluśkiewicza – „Żel art.” oraz ilustracji autorstwa Bohdana Butenki i młodych twórców z „Salonu ilustratorów”.       W 2008 r. zaproponowano „Spotkanie z aniołami” Małgorzaty Białej. W tym samym roku pokazano też grafikę użytkową Rosława Szaybo, zorganizowano także wystawę rysunków Tadeusza Wyrwy – Krzyżańskiego „Zaciemnienia stare i nowe” z okazji 40-to lecia pracy twórczej i malarstwa Janusza Argasińskiego z okazji 35-lecia pracy twórczej.

Ponadto organizuje się szereg wystaw cyklicznych: Salon Pilski (prezentacja prac twórców środowiska pilskiego), wystawy poplenerowe, prezentacje Kolekcji Pilskiej oraz wystawy promocyjne prac młodych twórców w tak zwanej „Małej Galerii”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dyrektorzy Biura Wystaw Artystycznych w Pile w latach 1977 – 2008:

Jan Japas Szumański /1977-1978/

Lidia Żarków-Mańszewska /1978-1980/

Michał Stalmarski /1980-1983/

Aleksandra Mosiejczuk /1984-1987/

Wacław Kubski /1987-1989/

Janina Kolis /1989-1991/

Andrzej Podolak /1991-2008/

 

Skip to content