Drużyny Turnieju: Zespół Szkół Budowlanych w Pile

Drużyny Turnieju: Zespół Szkół Budowlanych w Pile

Szkoła uczy zarówno uczniów technikum (oferując im możliwość zdawania matury oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych), jak i uczniów branżowej szkoły pierwszego stopnia (oferując zdobycie kwalifikacji zawodowych). Młodzież ma możliwość nauki w wielu zawodach, związanych z budownictwem. Najczęściej wybieranymi zawodami są: technik budownictwa, czy też technik elektryk. Zainteresowaniem cieszą się również kierunki powiązane z umiejętnościami artystycznymi: technik renowacji elementów architektury i technik architektury krajobrazu. Za to w oddziałach branżowych kształcimy w takich zawodach, jak: elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, czy też monter sieci i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, stolarz.

Młodzież biorąca udział w turnieju wiedzy o sztuce to uczniowie przede wszystkim kierunku związanego z renowacją elementów architektury. Interesują się sztuką oraz jej historią i są niezwykle uzdolnieni artystycznie.

Jako szkoła bierzemy udział w różnych konkursach, zarówno ogólnych, jak i przedmiotowych. Uczestniczymy, np. w ogólnopolskim turnieju „Złota Kielnia”, przeznaczonym dla zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, dzięki czemu młodzi ludzie mają możliwość zdobycia indeksów na studia wyższe. Nasi uczniowie sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności również w olimpiadach z zakresu przedmiotów ogólnokształcących oraz konkursach ogólnopolskich z różnych dziedzin, w tym m.in. w Olimpiadzie Artystycznej, Olimpiadzie Języka Angielskiego.

Aby zwiększyć szanse naszych absolwentów na rynku pracy i umożliwić im zdobywanie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych prowadzimy innowacje dydaktyczne, warsztaty, pokazy i szkolenia, poszerzające wiedzę oraz umiejętności młodzieży w zakresie wykonywanego zawodu.

Zaszczytem dla nas jest ponowne wyróżnienie brązową tarczą, w opublikowanym w 12.01.2022 r. rankingu najlepszych techników czasopisma Perspektywy na rok 2022. Cieszy nas szczególnie znaczne poprawienie miejsca w rankingu.

Skip to content