Benefis z okazji 25-lecia pracy twórczej Jerzego Utkina

Benefis z okazji 25-lecia pracy twórczej Jerzego Utkina

W ramach XII Nadnoteckich Dni Literatury odbył się benefis z okazji 25-lecia pracy twórczej Jerzego Utkina.

Benefis Jerzego Utkina

Ukazał się tom wierszy pt. „Nigdzie swój”, w którym znajduje się wybór wierszy od 1989 po 2006 rok.

Benefis J.Utkina Benefis J.Utkina Benefis J.Utkina

Wyrazy uznania i podziękowania złożyli m.in. starosta pilski Tomasz Bugajski, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile Maria Bochan i inni.

literac2-05.jpg starosta pilski Tomasz Bugajski Karol Urbanek

Muzyczne przerywniki wykonywał przyjaciel beneficjenta Karol Urbanek.

Benefis Jerzego Utkina

Skip to content