Franziska Uhl – akwaforty

Franziska Uhl – akwaforty

15 czerwca 2007 r. została otwarta wystawa akwafort Franziski Uhl – niemieckiej artystki, specjalizującej się w grafice i rzeźbie. Franziska Uhl żyje i pracuje w Polsce – we wsi Kunice, po polskiej stronie Odry oraz w Berlinie. Studiowała pod kierunkiem prof. Kettner’a na Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie, w 1993 roku uzyskała dyplom z malarstwa i grafiki. Od 1989 wzięła udział w licznych, indywidualnych i zbiorowych wystawach w: Niemczech, Brazylii, Kanadzie, Anglii, Austrii, Polsce, Szwajcarii, Czechach i Stanach Zjednoczonych. Jest również laureatką wielu stypendiów, grantów oraz uczestniczką wielu sympozjów o sztuce.

Franziska Uhl - wernisaż

W Pile prezentowane są graficzne prace artystki, wykonane w ulubionej przez nią technice akwaforty. Franziska Uhl w swej twórczości podejmuje tematy duchowej i fizycznej kondycji człowieka oraz szeroko rozumiane metamorfozy. Korzystając z form abstrakcyjnych i figuratywnych, dzieli się swymi refleksjami na temat ludzkiej egzystencji i wiary.

Franziska Uhl - grafika Franziska Uhl - grafika Franziska Uhl - grafika

Prace niezwykle biegłe warsztatowo, mroczne, a jednocześnie refleksyjne w wyrazie, zwracają uwagę widza swoim ogólnoludzkim wymiarem. Artystka podejmuje tematy przemian ducha i ciała – metamorfozy, korzystając z motywów takich jak: Ukrzyżowanie, Maria – matka, Maria – kobieta, a także podejmując mitologiczny temat lotu i upadku Ikara.

Franziska Uhl - relacja z wystawy Franziska Uhl - relacja z wystawy Franziska Uhl - relacja z wystawy

Franziska Uhl - wernisaż

Franziska Uhl - wernisaż

Wioleta Durasiewicz (sopran) i Lena Bernaciak (fortepian). Relacja wideo z wystawy: wywiad z Franziską Uhl, prace artystki z akompaniamentem fortepianowym Macieja Trojniara, fragment recitalu Wiolety Durasiewicz i Leny Bernaciak. Franziska Uhl – wywiad i reportaż

Skip to content