26 września (piątek) 2014 – Od mimesis do abstrakcji; ExPozycja, ExKatedra.

26 września (piątek) 2014 – Od mimesis do abstrakcji; ExPozycja, ExKatedra.

 

SYLWIA GODOWSKA
Urodzona w Sławnie, woj. Zachodniopomorskie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych
w Koszalinie. Dyplom na kierunku Wystawiennictwo u Prof. Adama Grzędy. Studia artystyczne na Wydziale Grafiki i Architektury Wnętrz w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Dyplom z Ilustracji – technika własna – w pracowni Prof. Grzegorza Marszałka w 2001 r. Zatrudniona na stanowisku asystenta początkowo w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej, obecnej Akademii Sztuki w Szczecinie na Wydziale Sztuk Wizualnych w Pracowni Rysunku i Malarstwa u prof. Elżbiety Wasyłyk oraz w Szkole Sztuk Użytkowych – Ars Atelier w Szczecinie.Członek Związku Polskich Artystów Plastyków.

MAŁGORZATA KOPCZYŃSKA
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), dyplom z rzeźby w pracowni prof. Olgierda Truszyńskiego w 1997 roku. W 2010 obroniła rozprawę doktorską w dziedzinie: sztuki piękne na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obecnie jest kierownikiem Pracowni Rzeźby na Wydziale Sztuk Wizualnych w Akademii Sztuki w Szczecinie i pełni funkcję prodziekana WSW.

DOROTA TOŁŁOCZKO-FEMERLING
Urodzona w 1981 roku w Świnoujściu. Absolwentka Liceum Plastycznego w Szczecinie, oraz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. 2008-2010 r. asystentka w pracowni Rzeźby u prof. Ryszarda Wilka w WSSU. Od 2010 r. asystentka w Międzywydziałowej Pracowni Podstaw Rzeźby Akademii Sztuki w Szczecinie, u prof. R. Wilka i dr M. Kopczyńskiej-Matusewicz. Od 2003 r. współpracuje, a w latach 2005-2012 r. należała do stowarzyszenia schloss broellin e.V. Członkini ZPAP.

ELŻBIETA WASYŁYK
Malarka, dr hab. profesor Akademii Sztuki w Szczecinie. Kierownik Katedry Przedmiotów Ogólnoplastycznych i Teoretycznych. Absolwentka PWSSP w Poznaniu ( obecny Uniwersytet Artystyczny). W 2007 obroniła pracę doktorską na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2011 pracę habilitacyjną na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest dwukrotną stypendystka Ministra Kultury i Sztuki RP i Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (w 2001). Zajmuje sie malarstwem sztalugowym, ściennym i projektuje witraże.


Od mimesis do abstrakcji; ExPozycja, ExKatedra.

Sztuki wizualne posługują się współcześnie różnorodnymi mediami i kategoriami estetycznymi.
Wprawdzie sztuka wywiedziona z fotografii i ready mades korzysta obecnie z przywileju pierwszeństwa, to najstarsze media plastyczne: rysunek, malarstwo i rzeźba nadal zaskakują, nie tylko siłą tematu i wypowiedzi estetycznej, ale biegłością manualną i warsztatową. Wystawa Od mimesis do abstrakcji ukazuje dwa poziomy wysiłku intelektualno-estetycznego. Jeden związany jest z ideą, a drugi z jej wizualnym kształtem, czyli z formą. Zaprosiłam do współpracy trzy artystki, których poszukiwania są bliskie mojej refleksji nad zjawiskiem sztuki. W sposób nierzadko nowatorski prowadzą dyskurs z problematyką światła i formy. Dr Sylwia Godowska, z którą przez osiem lat prowadziłam Pracownię Malarstwa i Rysunku, najpierw w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej, a potem na Akademii Sztuki w Szczecinie, najmocniej osadzona w mimesis poprzez szczegółowość materii, ukazuje niezwykłe bogactwo koloru, który z nią się wiąże. Artystka stworzyła rodzaj szumu chromatycznego, w którym wyczuwa się kosmiczną logikę siły i myśli budującej kształt obrazu przemyślanego konstrukcyjnie i malarsko w każdym szczególe. Dr Małgorzata Kopczyńska i mgr Dorota Tołłoczko-Femerling prowadzą zajęcia w pracowni rzeźby na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Obie rzeźbiarki wyznaczają przestrzeń poprzez rozwiązania abstrakcyjne, przy czym w realizacjach Kopczyńskiej z ogólnych założeń przestrzeni abstrakcyjnej wyłania się zarys formy, która w sposób fizyczny symbolizuje obecność osoby, natomiast w realizacjach Tołłoczko-Femerling wyczuwa się osobę poprzez myśl wykreśloną w przestrzeni i światło jako część materii rzeźbiarskiej. Prezentowane płótna Elżbiety Wasyłyk są kontynuacją dyskursu o osobie, jej wnętrzu, obecności i kierunku transcendowania.
Artystki zaproszone do udziału w wystawie pracują w Katedrze PrzedmiotówOgólnoplastycznych i Teoretycznych na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie – stąd też podtytuł wydarzenia: ExPozycja; ExKatedra. Problematyka wystawy związana jest z podstawowymi kategoriami estetycznymi: z mimetycznością, stylizacją i znakiem w rysunku, malarstwie i rzeźbie. Ukazuje aktualność tych kategorii, oraz wspólną dla poszczególnych mediów filozofię obrazu jako konstrukcji; refleksji duchowo-intelektualnej, która sprawia, że działanie plastyczne przestaje być zabawą i dekorowaniem, lub uzewnętrznianiem emocji, a staje się grą – rodzajem strategii, poprzez którą to, co niewidzialne może dać się odczuć i odnaleźć temu kto szuka.

Dr hab. prof. ndzw. Elżbieta Wasyłyk
Aster Haile, mezzosopran

Urodzona w Poznaniu w 1991 roku. W latach 2006- 2010 kształciła się wokalnie w klasie śpiewu solowego mgr Jolanty Bajon- Szumańskiej. W roku 2013 ukończyła studia licencjackie na wydziale Wokalno- Aktorskim Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie śpiewu solowego dr hab. Mai Urbanek- Jaworowicz prof. AM. Obecnie studiuje na drugim roku studiów magisterskich pod kierunkiem dra Tomasza Zagórskiego. W latach 2012 i 2014 wystąpiła w Nadnoteckim Festiwalu Muzycznym – Piękny Śpiew w Starym Czarnkowie. W 2013 roku brała udział w XVIII Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu i w wydarzeniu artystycznym: Chopin malarstwo i muzyka w Sali Kameralnej Akademii Sztuki i w Galerii Kierat II w Szczecinie, W kwietniu 2014 roku współpracowała z Chórem Akademickim UAM-u oraz Chórem Teatru Muzycznego w Poznaniu w ramach koncertu: Plácido Domingo live in POZnań. Tu zaczęła się Polska. W maju 2014 roku zadebiutowała na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu w przedstawieniu studenckim Cyrulik sewilski Gioachino Rossiniego w partii Berty pod batutą Przemysława Neumanna, w reżyserii Marka Weissa- Grzesińskiego. W sierpniu 2014 roku uczestniczyła w Vocal Master Class, polsko- niemieckich warsztatach wokalnych, prowadzonych przez Tomasza Zagórskiego i Bettinę Jensen w Rewalu/ Trzęsaczu oraz wystąpiła na koncercie pt. Z miłości do śpiewu w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum w Świnoujściu.

Grzegorz Rychlik

Grzegorz Rychlik jest koncertującym pianistą, nauczycielem gry na fortepianie. Na co dzień pracuje w stworzonej przez siebie prywatnej szkole muzycznej. Jest również animatorem życia muzycznego w swoim regionie. Ukończył Akademię Muzyczną im. I .J. Paderewskiego w Poznaniu, w klasie fortepianu prof. Grzegorza Kurzyńskiego z wynikiem „bardzo dobry”. Pobierał lekcje fortepianu u takich mistrzów jak: Andrzej Jasiński – wychowawca Krystiana Zimermana, Katarzyna Popowa – Zydroń – wychowawczyni Rafała Blechacza, Kevin Kenner i Philippe Giusiano – zwycięzców Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, a także innych wybitnych profesorów z Moskwy, Wiednia, Berlina. Koncertował w wielu miastach Polski, m. in. w „Dworku Chopina” w Dusznikach – Zdroju, w Willi „Atma” w Zakopanem, w „Dworze Artusa” w Toruniu, w „Ratuszu staromiejskim” w Gdańsku, w „Ratuszu miejskim” w Poznaniu, Filharmonii Poznańskiej, a także zagranicą w Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, we Włoszech, Czechach, Szwajcarii, Białorusi, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych. W latach 2008 – 2010 współpracował z poznańskim chórem „Skowronki”, działającym przy Centrum Kultury „Zamek”. Jest laureatem ogólnopolskich konkursów pianistycznych.

Katalog Od mimesis do abstrakcji

Skip to content