2. Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Tekstów Pisanych Prozą