Andrzej Banachowicz / Zbigniew Szot. Pokazy indywidualne – zaproszenie na wernisaż

Andrzej Banachowicz / Zbigniew Szot. Pokazy indywidualne – zaproszenie na wernisaż

Powiat Pilski i Biuro Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego

zapraszają na wernisaż i wystawę:

Andrzej Banachowicz / Zbigniew Szot.

Pokazy indywidualne.

Otwarcie wystawy:

9 grudnia 2022 r., godz. 19.00

Kuratorem wystawy jest Rafał Boettner – Łubowski.

Wieczór uświetni minirecital fortepianowy w wykonaniu Moniki Sroczyńskiej.

Zapraszamy!

***

Andrzej Banachowicz

Urodzony w 1952 r. polski artysta, profesor doktor habilitowany, zatrudniony na Wydziale Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Studiował w latach 1973–1978 w PWSSP w Poznaniu. Uzyskał dyplomy z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce prof. Jana Berdyszaka i w Pracowni Projektowania Wystaw prof. Witolda Gyurkovicha. Od 1980 r. zatrudniony w PWSSP (późniejsza ASP, obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Tytuł profesora sztuk plastycznych został nadany artyście przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w 1997 r. W 1992 r. został kierownikiem II Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby macierzystej uczelni. Wspomniana pracownia została przeniesiona na ówczesny Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych uczelni w 2009 r., gdzie zmieniano dwukrotnie jej nazwę (w roku akademickim 2011/2012 na Pracownię Rzeźby X oraz w roku 2019 na: V Pracownię Rzeźby i Działań Przestrzennych – Obiekt Tkacki). W latach 1996–1999 oraz 1999–2002 był prorektorem ds. artystyczno-badawczych ASP w Poznaniu. W latach 2002–2011 zasiadał w Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2013-2019 roku był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz przewodniczącym VII Sekcji – Sztuki w tej Komisji. W 2019 r. został członkiem Rady Doskonałości Naukowej oraz przewodniczącym Zespołu Sztuki tej instytucji. Także od 2019 r. pełni funkcję członka Rady Uczelni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W 2003 r. pracował jako profesor wizytujący w Slippery Rock University (prowadził warsztaty z dziedziny rzeźby i tkaniny artystycznej). W 2008 roku uczestniczył – jako jedyny przedstawiciel Polski – w sympozjum „Tapestry 2008: The Fine Art of Weaving” zorganizowanym przez School of Art przy Australian National University w Canberrze.

Prof. Andrzej Banachowicz prowadzi działalność badawczą dotyczącą zagadnień sztuki, jej współczesnych przekształceń oraz przemian zachodzących w dziedzinach najnowszej rzeźby i tkaniny artystycznej. Jego zainteresowania artystyczne obejmują szeroko pojętą tkaninę artystyczną, instalacje i obiekty przestrzenne. Od kilku lat wykonuje również obrazy fotograficzne drukowane na metalu, zawierające wybrane autocytaty z wcześniej stworzonych przez siebie tkanin i instalacji. Artysta ma na koncie wiele wystaw indywidualnych oraz uczestnictwo w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Prace prof. Andrzeja Banachowicza znajdują się w licznych zbiorach i kolekcjach krajowych i zagranicznych. Od 2018 roku prof. Banachowicz jest członkiem Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W 2019 r. odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Zbigniew Szot

Urodził się w 1962 r. w Płotach na Pomorzu Zachodnim. W latach 1976-1981 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Poznańską PWSSP ukończył z wyróżnieniem w 1986 r. Rok później otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Pracę jako asystent w I Pracowni Gobelinu prof. Magdaleny Abakanowicz i prof. Anny Groebel rozpoczął w 1988 r. Od 1991 r. kontynuował ją w III Pracowni Rysunku prof. Józefa Drążkiewicza. W 2006 r. wygrał konkurs na objęcie kierownictwa IX Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2007 r. W 2014 r. otrzymał tytuł profesora.

Od 2015 r. piastował stanowisko profesora zwyczajnego, a po reformie w szkolnictwa w 2018 r. – profesora. Do tej pory swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą, min. w Czechach, Grecji, Japonii, Kanadzie i Niemczech. Zrealizował i współrealizował kilkadziesiąt scenografii teatralnych i plenerowych, programów telewizyjnych i koncertów. W swojej twórczości zajmuje się malarstwem, grafiką cyfrową, rysunkiem działaniem przestrzennym oraz scenografią.

Zwiedzanie wystawy:

9 grudnia 2022 – 4 stycznia 2023, w godz.: pon., pt. 9.00–15.00 wt. – czw. 9.00–19.00

(oprócz dni świątecznych przypadających w tym okresie)

Skip to content