14.10.2012 – 4 ALTERNATYWY

14.10.2012 – 4 ALTERNATYWY

14 października otwarta została wystawa malarstwa, grafiki, rysunku i plakatu Bogumiły, Jana, Filipa i Nikodema Pręgowskich z Torunia pt. 4 Alternatywy. Wystawa będzie czynna do 12 listopada.

Wernisaż uświetnił pilski kwartet rodzinny „Camerata”.

 

Bogumiła Pręgowska Urodzona w Bydgoszczy. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1969-1974. Dyplomz grafiki warsztatowej w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza w 1974 roku. Uprawia grafikę warsztatową i rysunek. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Prowadzi dyplomującą pracownię wklęsłodruku w Zakładzie Grafiki. Od 1975 roku bierze udział w środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach grafiki. Jest autorem 30 wystaw indywidualnych. Brała udział w 120 wystawach zbiorowych, międzynarodowych, ogólnopolskich i środowiskowych.

Jan Pręgowski Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego w 1974 roku. Od ukończenia studiów pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1996 roku objął prowadzenie Pracowni dyplomującej malarstwa na Kierunku studiów Malarstwo w Instytucie Artystycznym. Od 1977 roku zrealizował ponad 60 wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku w galeriach sztuki w kraju oraz w Niemczech i Holandii. Bierze dział w wystawach zbiorowych, środowiskowych i ogólnopolskich oraz w międzynarodowych i ogólnopolskich plenerach malarskich.

Filip Pręgowski Urodzony w 1973 roku. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie technologii XVII-wiecznego malarstwa flamandzkiego pod kierunkiem prof. Józefa Flika w 1998 roku. Zajmuje się malarstwem i teorią sztuki, pracuje także jako konserwator dzieł sztuki. Bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach malarstwa. Autor kilku wystaw indywidualnych. Laureat nagród i wyróżnień. Członek ZPAP. W 2009 obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk o sztuce pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej UMK. Autor książki Francis Bacon. Metamorfozy obrazu (Warszawa, 2011) oraz artykułów z zakresu teorii sztuki nowoczesnej.

Nikodem Pręgowski Urodzony w 1981 roku w Toruniu. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; specjalność Projektowanie Graficzne w pracowni prof. Sławomira Janiaka. Dyplom artystyczny z plakatu, pod kierunkiem prof. Sławomira Janiaka (2005), aneks do dyplomu z przedmiotu Malarstwo pod kier. prof. Bogdana Przybylińskiego. Od 2007 asystent w Zakładzie Projektowania Graficznego UMK w Toruniu. W 2009 roku obronił pracę doktorską z zakresu plakatu na macierzystym Wydziale. Zajmuje się projektowaniem plakatów. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw w kraju i za granicą, (m. in. Belgia, Czechy, Finlandia, Litwa, Niemcy, Serbia, Słowacja, Ukraina, USA, Włochy). Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień z zakresu plakatu. Członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Wystawa 4 Alternatywy jest wystawą twórczości Bogumiły, Jana, Nikodema i Filipa Pręgowskich. Prezentujemy prace z różnych dyscyplin plastycznych: Bogumiła – grafika warsztatowa; Jan malarstwo i rysunek, Nikodem- plakat, Filip – malarstwo. Prezentujemy też rozmaite techniki od malarstwa olejnego na płótnie, poprzez rysunek z różnymi technologicznymi uzupełnieniami (jak folia aluminiowa), grafikę w technice akwaforty i akwatinty, czy wreszcie druk cyfrowy prac powstałych w komputerze. Techniki oscylują więc między tradycją a nowoczesnością. Pomysł wspólnych wystaw jest nowy; zrodził się w 2010 roku. Pierwsza z nich odbyła się w Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu na przełomie lutego i marca 2010 roku. Druga miała miejsce w Galerii Amfilada Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie w listopadzie 2010 roku. Wystawa w pilskiej Galerii BWA i UP jest trzecią odsłoną naszego wspólnego projektu. Liczymy, że nasza propozycja zainteresuje pilską publiczność i będzie stanowiła ciekawy epizod wśród wydarzeń kulturalnych Piły.

………………………………………………………………………………………………………………….

tekst z katalogu wystawy w BWA i UP w Pile:

Zgodnie z logiką języka polskiego istnieje tylko jedna alternatywa. Ale trzecia już z cyklu wspólnych wystaw twórczości czworga artystów – Bogumiły, Jana, Filipa i Nikodema Pręgowskich tej logice subtelnie umyka, bo nie nakłania do wyboru spośród wykluczających się możliwości. Przeciwnie, zachęca do zapoznania się z czterema odmiennymi lecz doskonale uzupełniającymi się możliwościami tworzącymi całkiem kompletne spektrum tego, co może się wydarzyć w sztukach plastycznych. Poszukiwanie stylistycznych podobieństw z racji najbliższych więzów pokrewieństwa poszczególnych autorów wydaje się zajęciem szlachetnym, ale nieco ponad miarę. W tej poczwórnej propozycji obowiązuje bowiem różnica objawiająca się na wielu płaszczyznach: różnica dyscypliny artystycznej, różnica doświadczeń, różnica temperamentu, różnica inspiracji, czy wreszcie – by uzupełnić wachlarz wszelkich różnic – różnica artystycznych celów, jakie stawiają sobie poszczególni twórcy. Ale, by zadośćuczynić poczuciu pewnego ładu i ciągłości, warto wskazać na ukrytą w różnorodności metodę. Tkwi ona w pewnej wrażliwości, która posiadając genetyczne uwarunkowania przybiera rozmaite rejestry – od melancholii do humoru, od subtelności po drapieżność, od poetyckiego woalu po dosadność. Śledząc zmiany tych rejestrów, dostrzec można rozmaite wcielenia tej samej obecności ujawniającej się czy to w postaci geometrycznego ładu i uporządkowanej przestrzeni (Jan Pręgowski), zmultiplikowanych twarzy uwikłanych w skomplikowane sieci powiązań (Bogumiła Pręgowska), przedstawionych na tle banknotowych ornamentów symbolicznych wizerunków, których interpretację podsuwają proste hasła (Nikodem Pręgowski), czy dosadnych figur przywiązanych do swego entourage’u siłą grawitacji i zaabsorbowanych najbardziej twórczą czynnością, jaką jest patrzenie (Filip Pręgowski). Co więcej, i to należy podkreślić czerwonym flamastrem, metoda wolna jest od kalkulacji. Dziś bowiem (tu padnie gorzkie słowo) sztuka często poddana jest wyrafinowanym rachubom – by uczynić ją nośną, wystarczająco gorzką, odpowiednio polityczną, należycie krytyczną. Tymczasem, przywołując mądre słowa Marty Tarabuły, „Od Kanta aż do Herberta, i dalej jeszcze, do dzisiaj – kategoria smaku przydaje się w chwilach wyboru”. Tak, w tej metodzie chodzi o smak, który dzielnie opierając się krótkotrwałym intelektualnym modom zaleca sztuce zmysłowość, delikatnie, by nie uszkodzić, unieruchamia dydaktykę i zdaje się mówić: najpierw patrz, potem myśl. To rodzaj subtelnej erotyki (jak powiedziałaby z kolei Susan Sontag), która skłania do bezpośredniego obcowania z dziełem, poddania się tej chwili zanim natłok interpretacji pozbawi nas złudnego przeświadczenia, że kto widzi, ten wie. Cóż, kto chce, niech sam sprawdzi: mamy wzajemnie uzupełniające się właściwości czterech żywiołów, poczwórne unaocznienie, czterokrotne uobecnienie tego samego. Cztery tajemnice, cztery zagadki tej samej codzienności.

Cytat pochodzi z polemicznego wobec modnych trendów współczesnej krytyki artystycznej tekstu Marty Tarabuły Socrealizm nad laguną, „Gazeta Wyborcza”, 11.07.2011

 

Nikodem Pręgowski

„Coexistence” – druk cyfrowy – 2008 r.

Jan Pręgowski

„Chmura” – rysunek, ołówek, kredka – 2003 r.

Bogumiła Pręgowska

„Krajobrazy” – akwaforta/ akwatinta – 2008 r.

Filip Pręgowski

„Punkt widzenia” – olej, płótno – 2011 r.

 

Skip to content