10.02.2012 -35 INTERDYSCYPLINARNE SPOTKANIA TWÓRCÓW – MALWA 2011 – WYSTAWA POPLENEROWA

10.02.2012 -35 INTERDYSCYPLINARNE SPOTKANIA TWÓRCÓW – MALWA 2011 – WYSTAWA POPLENEROWA

10 lutego 2012 roku w Galerii BWA i UP została otwarta 35 poplenerowa wystawa „Interdyscyplinarne Spotkania Twórców” – Malwa’ 2011.

 

 

EKSPRESJA, WSPÓLNOTA, CZŁOWIEK

…W rozważaniach o sztuce ekspresyjnej wkrada się trochę psychologii, ale jej elementy są chyba niezbędne, by spojrzeć na budzącą się w nas potrzebę ekspresji jako na coś co najlepiej może zaspokoić właśnie sztuka. Wszelkie potrzeby mają to do siebie, że wołają głośno o to, by zostać zaspokojonymi. Nie inaczej jest z potrzebą ekspresji. Sztuka jest również dziedziną, która stwarza wspólnotę. Nie jest konieczny ani wymagany fizyczny kontakt osób. Wystarczy, że połączą ich wspólne przeżycia. I takie spotkanie w zupełności wystarczy. Sztuka staje się atmosferą, w której się uczestniczy, która stanowi fragment naszego istnienia. SPOTKANIA są twórczą odskocznią od szarości dnia codziennego. Poprzez doświadczenie twórczej ekspresji dąży się do tego, by zwiększyć świadomość, redukować stres i napięcia, wspierać rozwój emocjonalny – doświadczać i wyrażać uczucia, poprawić relacje z innymi, zwiększać dostęp do wyobraźni i kreatywności. Nie są dniami odpoczynku – lecz mozolnej pracy.Oczywiście zaspokojenie potrzeb ekspresji i bycia razem, do którego przecież każdy człowiek podświadomie dąży, w obrębie sztuki może się przejawiać w rozmaity sposób. Niekiedy powstające dzieło sztuki staje się tą rzeczywistością, z którą człowiek się identyfikuje, niekiedy zaś widzi się w niej swe przeciwieństwo, dopełnienie, możliwości. Przeżycie sztuki jest zawsze czynnikiem rozluźniającym schematy. Poznawanie rzeczywistości przez sztukę prowadzi do poszukiwania, dostrzegania i doznawania piękna, a ono raduje i nasyca naszą świadomość, nasze zmysły, wyobraźnię i uczucia. Właśnie dlatego ekspresja, jaką zapewnia sztuka, nie jest prostą rejestracją tego, co człowiek wie i myśli o sobie, nie jest bezpośrednią o nim opowieścią. Człowiek odnajduje się bogatszy i jakby odmieniony, chociaż właściwie pozostaje sobą.
Janusz Argasiński Komisarz pleneru

 

 

 

http://photosynth.net/view.aspx?cid=6bb797dc-07dc-4873-a8cd-9c744ef4473b

Skip to content