08.07 – 30.07.2016 / „Malarstwo figuratywne” ze zbiorów BWA i UP w Pile; „Pasja i nauka” – wystawa prac uczestników warsztatów plastycznych w BWA prowadzonych przez art. plastyka Ewę Podolak.

08.07 – 30.07.2016 / „Malarstwo figuratywne” ze zbiorów BWA i UP w Pile; „Pasja i nauka” – wystawa prac uczestników warsztatów plastycznych w BWA prowadzonych przez art. plastyka Ewę Podolak.

IMG_2860

IMG_2862

IMG_2865

IMG_2867

IMG_2869

IMG_2871

IMG_2872

IMG_2873

IMG_2877

IMG_2879

IMG_2880

IMG_2882

IMG_2888

IMG_2892

IMG_2897

IMG_2899

IMG_2900

IMG_2902

IMG_2904

IMG_2905

fot. Agnieszka Matusiak

 

ARTYŚCI:

Janusz Argasiński / Dorota Artychowicz / Michał Bajsarowicz / Stefan Berdak / Antoni Fałat / Marzena Kawalerowicz / Marta Mrówka / Ewa Podolak / Janusz Przybylski / Eugeniusz Repczyński / Stanisław Rybiński / Marta Tomaszewska- Gruszka / Elżbieta Wasyłyk.

 

UCZESTNICY WARSZTATÓW:

Teresa Bobin / Maria Dąbrowska / Dawid Czerwiński / Katarzyna Jaworska / Bożena Jurewicz / Barbara Kornacka / Krystyna Laskowska / Dorota Sobacka / Barbara Taterka / Ilona Tecław / Dorota Wilczyńska-Sobiech.

 

Jednym z wielu kierunków działań BWA i UP jest edukacja plastyczna w szerokim tego słowa znaczeniu. Prowadzone od szeregu lat “warsztaty plastyczne” mają na celu kształcenia zarówno przyszłych odbiorców sztuki jak i potencjalnych twórców. W zajęciach uczestniczy uzdolniona młodzież oraz osoby dorosłe, zainteresowane pogłębianiem swoich umiejętności. Przygotowujemy również młodzież do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne, czy politechniczne (wydziały architektury). Nasz program edukacji plastycznej to system działań pedagogicznych oparty zarówno na bezpośrednim praktycznym działaniu, jak i na refleksyjnej, teoretycznej wiedzy o sztuce i procesie tworzenia. Dzięki REFLEKSJI kształtuje się świadome plastyczne widzenie, będące podstawowym etapem artystycznej świadomości. Jest więc REFLEKSJA czynnikiem kierującym, wyjaśniającym, syntetyzującym kształt plastycznej wizji, realizowanej praktycznie na zajęciach. Jest również podstawą umiejętności krytycznej oceny rezultatów własnej pracy, na każdym jej etapie, umożliwiając tym samym korektę idącą we właściwym kierunku.

Prezentowane na wystawie prace są odzwierciedleniem różnych etapów kreacyjnych działań podejmowanych w ramach zajęć plastycznych w BWA i UP na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nie jest to pełny przegląd, gdyż nie wszystkie prace pozostają w archiwum. Część ich, po złożeniu na uczelniach artystycznych, stanowi podstawę dopuszczenia kandydatów do egzaminów wstępnych. Jednakże zestaw prac prezentowanych Państwu na przygotowanej ekspozycji pozwala wyrobić sobie pogląd na temat charakteru i rezultatów kontynuowanej przez ostatnie lata działalności edukacyjnej w naszej Galerii.

Ewa Podolak

 

 

P1130717

P1130718

P1130719

P1130720

P1130721

P1130722

P1130723

P1130724

P1130725

P1130726

P1130727

P1130728

Skip to content