Wieczór 7 Świec oraz Stateczni w Galerii

Wieczór 7 Świec oraz Stateczni w Galerii

Kościół Zielonoświątkowy w Pile zaprosił na Izraelski Wieczór 7 Świec oraz koncert muzyki żydowskiej. W galerii BWA w Pile wystąpili znani w Polsce wykonawcy muzyki żydowskiej Paulina i Szymon Stateczni. Muzycy zaprezentowali m.in. nagrania z płyty „Psalmy”, na której zamieścili utwory pieśniarzy izraelskich w swoich autorskich aranżacjach. Interesującą historię miasta oraz żydowskich rodzin, które zamieszkiwały Piłę, przedstawił historyk Maciej Usurski. Gorąco przyjęto głównego mówcę wieczoru, którym był pastor Kazimierz Barczuk, dyrektor Misji „Poślij mnie”. Honorowym patronatem objął spotkanie Starosta Pilski Eligiusz Komarowski.

Koncert odbył się w ramach Wieczoru 7 Świec, którego organizatorem był Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betlejem” w Pile. Jego pastor Aleksander Matwiejczuk z małżonką zasiedli w gronie gości. Do Piły przyjechał także pastor Kościoła Zielonoświątkowego z Trzcianki Mirosław Kantowicz. Było to bardzo nastrojowe, ale i niezwykle ciekawe, bogate w historię i jednocześnie muzycznie interesujące spotkanie.

Wykład dotyczący historii społeczności żydowskiej w Pile wygłosił historyk Maciej Usurski, a głównym prelegentem był pastor Kazimierz Barczuk, dyrektor Misji „Poślij mnie”.

Zebrani (którzy wypełnili galerię BWA po brzegi) usłyszeli m.in. sporo ciekawostek związanych z historią Żydów w naszym mieście. M. Usurski pokazał na slajdach historyczne widoki miasta oraz plany dawnej zabudowy, na których m.in. zaznaczono obszar jaki zajmowała dzielnica żydowska w Pile, utworzona po pożarze w roku 1626, z Rynkiem Żydowskim w jej centrum. Opowiadał o pilskich synagogach (wszystkie zostały spalone, ostatnia, murowana, w „noc kryształową” – z 9 na 10 listopada 1938 roku, kiedy to podobnie jak w całej III Rzeszy doszło w Pile do zamieszek). Dużo informacji dotyczyło tego, jak w Pile żyło się rodzinom żydowskim, czym się zajmowali, gdzie mieszkali, jak wyglądały ich domy. To były bardzo ciekawe dane. M. Usurski mówił o tym, że większość z mieszkających przez lata w Pile rodzin zajmowała się handlem, sprzedażą sukna i wełny, rzeźnictwem oraz wyszynkiem piwa i miodów. Wspomniał także o słynnej restauracji, po której pozostały jedynie – w powojennych ruinach – szczątki zastawy.

Z aplauzem przyjęto mowę pastora Kazimierza Barczuka, który zachwycił niezwykłą elokwencją i szeroką wiedzą ogólną.

Ukoronowaniem wieczoru był wspomniany koncert.

Paulina i Szymon Stateczni są absolwentami Akademii Muzycznych w Katowicach (Paula) i w Poznaniu (Szymon). Paulina to pianistka, akompaniator, pedagog. Jest częścią kadry Centrum Szkolenia Muzyków i Liderów Uwielbienia Misji CSM. Współtworzy z innymi artystami projekty z muzyką klasyczną, filmową oraz żydowską. Szymon – skrzypek, altowiolista, pedagog. Prowadzi własną działalność edukacyjną, naucza gry na skrzypcach, jako muzyk studyjny ma na swoim koncie nagrania w projektach innych zespołów m.in. TGD, Deus Meus, Zespół Przejazdem, Via Vita. W swojej stylistyce inspiracje muzyczne czerpie z muzyki irlandzkiej, country rock oraz żydowskiej.

Jako duet stworzyli kilka różnych projektów muzycznych, wśród nich jest projekt „Psalmy”, którego fragmenty mogliśmy posłuchać w Pile. To muzyka pieśniarzy izraelskich w autorskich aranżacjach Statecznych. Psalmy śpiewane były w języku hebrajskim biblijnym – przed każdym psalmem Paulina Stateczna cytowała jego wersy w języku polskim, opowiadając także o przesłaniu każdej z pieśni.

Publiczność nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.

Był to niezwykle cenny, a jednocześnie artystycznie wartościowy wieczór.

 

Skip to content