Warsztaty z profesor Kęcińską – Kaczmarek

Warsztaty z profesor Kęcińską – Kaczmarek

11.09.2020

W ramach programu Kultura Interwencje 2020 – we współpracy z MDK „Iskra” – rezlizujemy zadanie „Zatopieni w kulturze Krajny”. To cykl warsztatów dotyczący historii i tradycji Krajny.

W ramach zadania przygotowano dwa reportaże wideo z wyjątkowymi prelegentami.

Krajna to historyczna kraina, która już w 2 połowie X wieku została przyłączona do państwa Polan. Ziemie powiatu pilskiego, poza gminą Szydłowo, zajmują południową część Krajny. W związku z procesami migracyjnymi ludności – wysiedlenia i zasiedlenia po obu wojnach światowych – kultura Krajny przez wiele lat była zepchnięta na margines i przetrwała głównie w społecznościach nie dotkniętych migracjami ludności. W ostatnich latach zauważalny jest jej pewien renesans, co zawdzięczamy organizacjom i stowarzyszeniom lokalnym. Cykl warsztatów, który zorganizowaliśmy, przybliżył dziedzictwo kulturowe Krajny oraz przyczynił się do wzrostu świadomości regionalnej.

1/ warsztaty online z prof. Jowitą Kęcińską – Kaczmarek (4-5.09.2020 r.)

Były to warsztaty online na temat ludowej kultury krajeńskiej. Kim jest prelegentka?

Profesor Jowita Kęcińska -Kaczmarek pochodzi z Krajny (jej rodzice mieszkali na terenie powiatu pilskiego), jest autorką licznych opracowań, w tym zbiorów pieśni ludowych, przepisów kulinarnych i Słownika Gwary Krajeńskiej. Od ponad 30 lat kieruje wielopokoleniowym zespołem folklorystycznym „Krajniacy”. Za jej przyczyną zespół jest nośnikiem dawnej kultury krajeńskiej poprzez śpiew, odtwarzanie obrzędów i zwyczajów panujących na Krajnie oraz posługiwanie się gwarą krajeńską. Sama pisze scenariusze i reżyseruje przedstawienia z tego zakresu, np. „Wesele Krajeńskie”, „Wieczór przedweselny”, „Darcie pierza”, „Opowiedz mi busiu”, „Kożden może leczyć” i wiele, wiele innych. Sama pisze także pieśni i piosenki krajeńskie. Zaczęło się od zbierania tekstów ludowych piosenek z krajeńskiego regionu i wykonywania ich razem z zespołem. Potem było tworzenie okazjonalnych tekstów do znanych melodii. Typu: „Pan Zbyszek”, „Krajan”. I w końcu zaczęła tworzyć własne pieśni z Krajny.  „O krajeńskich chabrach i pięknie ziemi krajeńskiej, Matce boskiej krajeńskiej, ostrobramskiej, kolędy, o przyjaciołach z Miasteczka, z Gdańska – wyliczać można by jeszcze długo. Pani Jola teksty pisze sama, melodię tworzy sama – bez instrumentów, ze słuchu – to jest majstersztyk! W powstających pieśniach, piosenkach, zaśpiewkach wyrażona jest istota ziemi krajeńskiej, jej klimat, barwa, charakter” – pisała Ela Kostecka w artykule na 70-urodziny prof. Kęcińskiej – Kaczmarek.

Profesor Kęcińska – Kaczmarek wykłada na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Buczkowskie Konferencje Naukowe to spotkania, które organizuje w Wielkim Buczku. To mała wioska, w której dzięki pani Joli (tak zwracają się do niej Buczkowiacy) dzieją się wielkie sprawy. „Zjeżdżają Vipy z całego regionu pomorskiego – obradują, wygłaszają, konferują, poruszając całą plejadę tematów historyczno-kulturalno- gospodarczych. Jest to przedsięwzięcie wyjątkowe, o wyjątkowej oprawie. Od prawie dwudziestu lat ta filigranowa osóbka potrafi zaciekawić i zadziwić mikroregionem Krajny” –pisze E. Kostecka w tekście dla PZL24.

W ramach realizacji tej części warsztatów pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile – partnera BWAiUP w projekcie – odwiedzili Wiejski Dom Kultury w Wielkim Buczku, gdzie profesor Jowita Kęcińska – Kaczmarek wraz z częścią zespołu zaprezentowała regionalną twórczość. Artystyczną oprawę spotkania zapewniono prezentując regionalne przyśpiewki. Ponadto profesor przybliżyła tradycje i zwyczaje ludowe z terenów Krajny, a także omówiła lokalną gwarę. W spotkaniu, w pięknych strojach ludowych, uczestniczyli także: pani Regina Czyż (haftowanie), pani Renata Białowąs (quilling – tworzenie biżuterii z wąskich pasków papieru w barwach krajeńskich), pani Elżbieta Czarnotta (szydełkowanie) oraz pan Konrad Kaczmarek (tworzenie przysmaków z dyni).

Film z I części warsztatów można obejrzeć na stronie BWA: https://galeriabwa.pila.pl/16238-2/

 oraz na platformie You Tube:

Skip to content