VI Forum Malarstwa Polskiego pt. “Widzieć”

VI Forum Malarstwa Polskiego pt. “Widzieć”

17 września 2010 r. w Galerii BWA i UP odbył się wernisaż kolejnej wystawy z cyklu Forum Malarstwa Polskiego pt. “Widzieć”.

Swoje prace prezentują artyści z całej Polski.

 

Stanisław Baj – ur. w 1953 r., w latach 1972-78 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie jest profesorem tej uczelni na Wydziale Malarstwa. Stanisław Baruch – ur. w 1935 r., w latach 1960-66 studia artystyczne na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Od roku 1972 profesor w krakowskiej ASP, gdzie prowadzi pracownie malarstwa na Wydziale Grafiki. Stanisław Białogłowicz – ur. w 1947 r., studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego. Obecnie jest profesorem w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi autorską pracownię malarstwa. Grzegorz Grzebieniowski – ur. w 1974 r., studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom w roku 2000 w zakresie malarstwa i rysunku w pracowniach prof. Jana Pręgowskiego i prof. Kazimierza Rocheckiego. Od roku 2006 prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa w Niepublicznym Liceum Plastycznym Talens w Lesku. Ireneusz Kopacz – ur. w 1967 r., studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom z malarstwa w pracowni prof. Lecha Wolskiego w 1996 roku. Od 1997 r. asystent, a od 2004 adiunkt w Zakładzie Malarstwa Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Marian Waldemar Kuczma – ur. w 1967 r., 1988-93 studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, dyplom w 1993 roku w pracowni malarstwa prof. Józefa Hałasa. Obecnie prowadzi pracownię dyplomującą z malarstwa na macierzystej uczelni. Leszek Misiak – ur. w 1943 r., studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego, dyplom w 1968 r. Obecnie Profesor ASP w Krakowie. Teresa Miszkin – dyplom w 1973 roku w Pracowni Malarstwa prof. Władysława Jackiewicza na gdańskiej ASP. Mirosława Rochecka – ur. w 1960 r., dyplom z malarstwa w 1989 r. w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego. Od 1996 roku pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w Zakładzie Kształcenia Artystycznego Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Kazimierz Rochecki – studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest profesorem tejże uczelni, prowadzi pracownię rysunku i pracownię witrażu. Stanisław Rodziński – ur. w 1940 r., studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP, dyplom w pracowni prof. Emila Krchy w 1963 r. Od 1981 r. pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jacek Rykała – ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach w 1976 r. Obecnie jest profesorem Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie prowadzi pracownię malarstwa.

 

We wrześniu 2009 roku w Lesku rozpoczęła się VI edycja Forum Malarstwa Polskiego WIDZIEĆ. Podczas dziesięciodniowego pobytu w Leskim Zamku spotkali się znani polscy malarze oraz teoretycy i krytycy sztuki: Stanisław Baj – Warszawa Stanisław Batruch – Kraków, Stanisław Białogłowicz – Rzeszów, Grzegorz Grzebieniowski – Lesko, Ireneusz Kopacz – Toruń, Marian Waldemar Kuczma – Wrocław, Leszek Misiak – Kraków, Teresa Miszkin – Gdańsk, Stanisław Rodziński – Kraków, Jacek Rykała – Sosnowiec; koordynatorzy projektu: Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki – Toruń; teoretycy sztuki: Magdalena Hniedziewicz – Warszawa, Magdalena Rabizo-Birek – Rzeszów, Grażyna Ryba – Rzeszów, Andrzej Saj – Wrocław.Artyści, na indywidualnych pokazach prezentowali własny dorobek artystyczny, podczas spotkań i dyskusji przedstawili swój zakres twórczego widzenia, a także znajdując w przestronnych wnętrzach i obejściu Zamku własny azyl – tworzyli nowe prace bezpośrednio konfrontując się z podjętym tematem. Na koniec w miejskim Ratuszu, z udziałem miejscowych władz oraz mecenasa imprezy dra Adama Pałackiego – prezesa Fundacji Malarstwa Polskiego – odbyła się prezentacja prac artystów oraz sesja naukowa, w czasie której komentarze na temat twórczości uczestników forum przedstawili krytycy i teoretycy sztuki: Magdalena Hniedziewicz, dr Magdalena Rabizo-Birek, dr Grażyna Ryba oraz dr Andrzej Saj, który sesji przewodniczył. Swoje refleksje dotyczące tematu „Widzieć” zaprezentowali również zaproszeni na sesję goście: dr Jacek Kawałek z Rzeszowa i dr Artur Mordka. W ciągu dwóch lat, od maja 2010 do sierpnia 2011 r. prace wybrane przez artystów z ich dorobku lub aktualnie wykonane, w związku z podjętym tematem, będą reprezentować poszczególnych twórców oraz ich stosunek do zagadnienia, na wystawach, w dwunastu polskich galeriach uczestniczących w projekcie VI FMP.

 

WIDZIEĆ…

Co znaczy widzieć? Patrzeć. Widzieć. Zauważać, spostrzegać, obserwować, dostrzegać… Widzieć – żeby zrozumieć, widzieć więcej, lepiej, szerzej, głębiej, dalej… Patrzeć wnikliwie. Przenikać przez zewnętrzną, materialną powłokę. Docierać wzrokiem i myślą do wnętrza – odczytać wewnętrzną konstrukcję, rozpoznać wzajemne relacje, zrozumieć prawa, dociec istoty zjawisk. Widzieć jasno. Widzieć, to mieć wizję: wizję całości, wizję jedności, koncepcję, projekt, wizję nowego. Widzieć nowe możliwości, wyobrażać, przewidywać… Patrzeć perspektywicznie. Obserwować, by rozpoznawać wartości: dostrzegać ich cechy stałe, trwałe i szlachetne, a także szczególne, specyficzne, bądź oryginalne, nietypowe albo niezwykłe. Dostrzegać różnice, ocenić jakość, porządek, logikę. Odkrywać piękno. Widzieć to także patrzeć krytyczne, dostrzegać zjawiska niepokojące, brzydotę, bylejakość, degradację, lichotę, błahość, bezmyślność. Wydobyć na światło dzienne, ujawnić, wytknąć, zdemaskować. Widzieć to przyglądać się, rozróżniać, poznawać, pokazywać. To być świadomym, zdolnym do oceny, mieć własne zdanie, widzieć coś inaczej… Jak patrzeć? Co widzieć? Jak to pokazać?.. Czy sztuka jest siatkówką wewnętrznego oka artysty, czy jest także okularami dla odbiorców, dzięki którym można zobaczyć lepiej świat, zobaczyć jego wewnętrzny sens i cel. Czy problem widzenia interesuje współczesnych artystów? Czy próbują własny sposób widzenia świata zaproponować innym, zwrócić uwagę na rzeczy, sprawy, jakości niedostrzegane, bagatelizowane, a według nich istotne?…

 

 

Skip to content