Plener malarski online? Czemu nie!

Plener malarski online? Czemu nie!

28.08.2020

Wydarzenie  dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje”.

 

 

Pilska Galeria BWA nie zwalnia tempa! Malarze zaproszeni na plener.

Dla wielu placówek, firm i instytucji czas pandemii to czas zwolnienia tempa i szczególnego uśpienia. Działań, a zwłaszcza spotkań, imprez odbywa się nadal niewiele – wszyscy czekają na zielone światło, by powrócić do dawnej aktywności i wypracowanych przez lata form działania. Pilskie Biuro Wystaw Artystycznych wybrało inny scenariusz: tu się nie czeka; tu zmienia się sposoby działania. Tak, by pasowały do okoliczności, jakie narzuciła pandemia. – Działań podejmujemy tyle samo, ile wcześniej, o ile nie więcej… – mówi Edmund Wolski, dyrektor BWAiUP. Galeria otrzymała właśnie kolejną dotację w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje”.

W ramach programu dotacyjnego NCK „Kultura – Interwencje” organizujemy plener malarski „Odkrywanie tożsamości”, który rozpoczął się 26 sierpnia i potrwa do 4 września. Ze względu na sytuację epidemiologiczną plener ma formę zdalną, tzn. malarze pracują w swoich pracowniach, kontaktując się systematycznie z komisarzem pleneru, którym jest Elżbieta Wasyłyk oraz korzystając z bogatego serwisu informacyjnego opracowanego i udostępnionego przez BWA – zdradza Edmund Wolski.

Galeria organizuje dla artystów telekonferencje, tak, by wszyscy biorący udział w plenerze mieli dostęp do informacji, mogli zadać pytania, a także, by poznali historię naszego regionu – Piły i powiatu pilskiego – bo to on jest bohaterem powstających już prac.

Założeniem pleneru  jest, jak czytamy w opisie projektu, „artystyczne uchwycenie procesu wspólnotowego „odkrywania tożsamości” na tzw. Ziemiach Odzyskanych, co objawiało się w religii, kulturze, folklorze oraz architektonicznym wyglądzie miasta i okolicznych miejscowości, które miały zdecydowanie niemiecki rys.”

– Powiat pilski leży w Północnej Wielkopolsce, na terenie historycznej krainy Krajna, na ziemiach, które znalazły się pod zaborem pruskim w 1772 r. i pozostawały w nim do 1 sierpnia 1919 r., a sama Piła i tereny obecnej Gminy Szydłowo aż do 1945 r. Po II wojnie światowej, w wyniku zmiany sytuacji geopolitycznej Piła, Szydłowo i okoliczne miejscowości powróciły do Macierzy, co wiązało się z niemal ze znaczącą wymianą ludności. Niemców, którzy objęli te ziemie w wyniku trwającej przez cały wiek XIX germanizacji,  zastąpili Polacy z centralnej Polski i z dawnych województw (wileńskie, nowogródzkie, stanisławowskie, lwowskie i wołyńskie), które Polska utraciła na rzecz ZSRR. Z czasem, po Akcji „Wisła” przesiedlono tu Łemków. W wyniku tych przemian Powiat Pilski stał się swoistym konglomeratem narodowościowym i kulturowym. Budowanie lokalnej społeczności było procesem długotrwałym i często dość skomplikowanym. To setki biografii, historii, zdarzeń, przeżyć, o których warto ciągle opowiadać, które trzeba przypominać. A obchodzona niedawno setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości unaoczniła, że powyższa tematyka jest aktualna i ciągle budzi duże zainteresowanie w lokalnych społecznościach. Chcemy to zainteresowanie tematem, także artystów, jakoś „zagospodarować”, bo efekt pleneru z pewnością będzie zaskakujący i zachwycający. Już ubiegłoroczny plener „Wyspy polskości” i wspaniałe prace, które po nim pozostały, pokazał nam, że warto to robić i tę tematykę artystycznie zgłębiać – wyjaśnia E. Wolski.

Artyści pracują online w zespołach, z udziałem konsultanta historycznego Romana Chwaliszewskiego. Ten opowiada o historii naszych ziem, buduje klimat, kreśli obrazy w wyobraźni, które potem znajdują odzwierciedlenie na płótnach artystów.

W plenerze bierze udział grupa artystów malarzy:  Rafał Lisiak (Poznań), Tadeusz Ogrodnik (Piła), Marek Haładuda (Poznań), Izabella Wolska (Szczecin), Renata Szyrocka (Nicea, Francja), Anna Bochenek (Bydgoszcz), Renata Bentkowska-Hlebowicz (Olsztyn) oraz Elżbieta Wasyłyk. Galeria natomiast relacjonuje przebieg pleneru na profilu BWA na Facebooku, a po jego zakończeniu zaprosi na wystawy. Bo projekt ten to nie tylko sam plener, to także towarzyszące mu wydarzenia, które będą wzajemnie się przeplatać i uzupełniać.

– Damy w ten sposób także miejscowej społeczności możliwość uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach, przybliżających kulturę i dziedzictwo regionów Polski, z których przybywali przesiedleńcy i repatrianci  na nasze ziemie oraz budowanie własnej tożsamości, powiązanej z Krajną – dodaje dyrektor BWA.

– Każdy z artystów uczestniczących w plenerze będzie miał obowiązek wykonać dwie prace, z których jedna zostanie następnie przekazana do zbiorów własnych Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. Prace te zostaną zaprezentowane podczas kilku wystaw: jedną z nich będzie pokaz w dniach 10-11 listopada 2020 r.  W marcu 2021 roku odbędzie się natomiast 3-tygodniowa wystawa poplenerowa, a następnie prace będą prezentowane w wybranych ośrodkach kultury Północnej Wielkopolski – zdradza E. Wolski.

Wystawom towarzyszył będzie katalog  „Odkrywanie tożsamości” z fotografiami prac powstałych podczas pleneru.

– Chcę mocno podkreślić pomoc Starostwa Powiatowego w Pile w przygotowaniu tego projektu. Bez wiedzy i zaangażowania pań z Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju moglibyśmy pomarzyć o przebiciu się przez gęste sito chętnych na programy dotacyjne NCK – dodaje Edmund Wolski.

Wydarzenia dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.

 

Skip to content