Piła w latach 1946 – 2023 na zdjęciach Zaranków. Premierowy pokaz w „Iskrze”

Piła w latach 1946 – 2023 na zdjęciach Zaranków. Premierowy pokaz w „Iskrze”

Za nami premierowy pokaz animacji video-art powstałej z fotografii Romana i Andrzeja Zaranków i prezentującej wybrane miejsca naszego miasta na przestrzeni lat.  

Animacja video-art „Piła na osi czasu: 1946 – 1989 – 2023” powstała w ramach zadania pn: „Wymiary nowoczesności w odsłonach 1946-1989. Piła w fotografiach Romana i Andrzeja Zaranków”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

W minionym tygodniu na pokaz premierowy animacji do Centrum Integracji „Iskra” zaprosiliśmy pilskie seniorki i seniorów, a także słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile. Gościem pokazu był jeden z autorów zdjęć pokazanych w animacji, Andrzej Zaranek, syn Romana Zaranka. Gości przywitał dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego Edmund Wolski, który opowiedział zebranym o realizowanym przez BWA zadaniu, przypomniał postać Romana Zaranka, przedstawił jego syna Andrzeja Zaranka i zaprosił do Galerii na wystawę fotografii miasta ich autorstwa, która będzie prezentowana od 27 października do 11 listopada.  

Pokaz wzbudził w oglądających wiele emocji – kilku seniorów pamięta jeszcze powojenną Piłę, wielu natomiast ma w sercu tę z lat 60-tych i 70-tych. A miasto lat 80-tych i 90-tych kojarzą już doskonale. Rozmowom, wspomnieniom, dzieleniem się emocjami po prezentacji nie było końca. Wiele pytań kierowano także do Andrzeja Zaranka. Dyrektor E. Wolski podziękował fotografikowi za udostępnienie archiwum fotografii miasta do realizacji tego projektu oraz za jego pomoc związaną z wyborem zdjęć z ogromnego archiwum, które powstawało przez 80 lat!

Zaprezentowana animacja to jedna z propozycji całego projektu, która jest zapowiedzią wspomnianej, przygotowywanej już wystawy w Galerii Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego pt. . „Nowa tożsamość miasta. Piła na przestrzeni lat 1946-1989 na fotografiach Romana i Andrzeja Zaranków”.

Animacja video-art pokazuje 10 miejsc w Pile, ulic, placów na przestrzeni lat, począwszy od okresu po wojnie do współczesności.  To jak Piła zmienia się „na osi czasu”, jak powstaje z ruin, przeobrażając się w miasto nowoczesne i przyjazne do życia, zachwyca. I – przede wszystkim – wzrusza. Na ten fakt zwracali szczególnie uwagę goście premierowego pokazu.      

Reżyserem video-artu  jest Kamila Michałowska  – artystka i producentka filmów z Torunia, która ma poważny wkład realizatorski w filmie „Chłopi”, który właśnie wchodzi na ekrany i został polskim reprezentantem i kandydatem do Oscara w 2024 roku.  

Projekcję video-artu przeprowadził realizator i dźwiękowiec Grzegorz Kubiak.

Animacja video-art jest częścią realizowanego zadania pn: „Wymiary nowoczesności w odsłonach 1946-1989. Piła w fotografiach Romana i Andrzeja Zaranków”.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Skip to content