Pasja i nauka – wystawa prac uczestników warsztatów plasycznych prowadzonych w BWA

Pasja i nauka – wystawa prac uczestników warsztatów plasycznych prowadzonych w BWA

23 kwietnia 2010 roku w Małej Galerii BWAiUP odbył się wernisaż wystawy „Pasja i nauka”, na której zaprezentowano przez Ewę Podolak.

pn01.jpg pn02.jpg pn03.jpg

Na wystawie prace zaprezentowali:

 • Teresa Bobin
 • Maria Dąbrowska
 • Aleksandra Gromadzińska
 • Dariusz Gumienny
 • Justyna Kopeć
 • Danuta Lach
 • Irena Lenart
 • Jakub Paszkowski
 • Maria Starszak
 • Barbara Taterka
 • Ilona Tecław
 • Michał Tomaszewski
 • Mateusz Spychała
 • Zbigniew Wlazło

pn04.jpg pn05.jpg pn06.jpg

Jednym z wielu kierunków działań BWA i UP jest edukacja plastyczna w szerokim tego słowa znaczeniu. Prowadzone od szeregu lat „warsztaty plastyczne” mają na celu kształcenie zarówno przyszłych odbiorców sztuki jak i potencjalnych twórców. W zajęciach uczestniczy uzdolniona młodzież oraz osoby dorosłe, zainteresowane pogłębianiem swoich umiejętności. Przygotowujemy również młodzież do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne, czy politechniczne (wydziały architektury).

pn07.jpg pn08.jpg pn09.jpg

Nasz program edukacji plastycznej to system działań pedagogicznych oparty zarówno na bezpośrednim praktycznym działaniu, jak i na refleksyjnej, teoretycznej wiedzy o sztuce i procesie tworzenia. Dzięki REFLEKSJI kształtuje się świadome plastyczne widzenie, będące podstawowym etapem artystycznej świadomości. Jest więc REFLEKSJA czynnikiem kierującym, wyjaśniającym, syntetyzującym kształt plastycznej wizji, realizowanej praktycznie na zajęciach. Jest również podstawą umiejętności krytycznej oceny rezultatów własnej pracy, na każdym jej etapie, umożliwiając tym samym korektę idącą we właściwym kierunku. Prezentowane na wystawie prace są odzwierciedleniem różnych etapów kreacyjnych działań podejmowanych w ramach zajęć plastycznych w BWA i UP na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Nie jest to pełny przegląd, gdyż nie wszystkie prace pozostają w archiwum. Część ich, po złożeniu na uczelniach artystycznych, stanowi podstawę dopuszczenia kandydatów do egzaminów wstępnych. Jednakże zestaw prac prezentowanych Państwu na przygotowanej ekspozycji pozwala wyrobić sobie pogląd na temat charakteru i rezultatów kontynuowanej przez ostatnie lata działalności edukacyjnej w naszej Galerii.

Ewa Podolak

pn10.jpg pn11.jpg pn12.jpg

pn13.jpg pn14.jpg pn15.jpg

pn16.jpg pn17.jpg pn18.jpg

pn19.jpg pn20.jpg pn21.jpg

pn22.jpg pn23.jpg pn24.jpg

Skip to content