O sztuce z Elżbietą Wasyłyk

O sztuce z Elżbietą Wasyłyk

W Galerii Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile odbył się drugi wykład Elżbiety Wasyłyk, zatytułowany „Sztuka jako źródło poznania – elementarz widzenia i rozumienia”.

Spotkanie z Elżbietą Wasyłyk, artystą malarzem, poetką, odbyło się w Galerii BWA, na której ścianach wiszą jeszcze grafiki Piotra Tołoczki – artysty z Torunia. Klimat sprzyjał więc rozmowom o sztuce – choć, tym razem, jednak bardziej odległej… Studiowanie tytułowego „elementarza widzenia i rozumienia sztuki” rozpocząć bowiem należy od początków tworzenia i pojawiania się dzieł w naszej przestrzeni, czyli od prehistorii…

Na wykład przybyli m.in. – już tradycyjnie – reprezentanci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile, a także panie uczęszczające na warsztaty plastyczne w BWA.

To już drugi wykład dr hab. profesor Akademii Sztuki w Szczecinie – ponownie przyjęty z entuzjazmem przez słuchaczy. Elżbieta Wasyłyk poświęciła wykład periodyzacji, przedstawiając na osi czasu poszczególne okresy w rozwoju sztuki. Poprzez sztukę prehistoryczną, sztukę starożytnego Egiptu, starożytnych Grecji i Rzymu uczestnicy spotkania dotarli do charakterystycznych obrazów sztuki wczesnochrześcijańskiej. Słowom wykładowczyni towarzyszyły wyświetlane na ekranie obrazy oraz schematy pomagające słuchaczom umiejscowić dane dzieła na tle historii świata, a także zrozumieć różnice w sztuce poszczególnych okresów. Na przykładach omówione zostały m.in. cechy charakterystyczne i sposoby przedstawiania człowieka na przestrzeni dziejów.

– Było to niezwykle ciekawe doświadczenie. Mogliśmy na przykład przyjrzeć się, jak zmieniało się postrzeganie człowieka przez wieki, choćby jak postrzegali ciało Grecy, a jak przedstawiali je Rzymianie w Starożytności. Profesor bardzo ciekawie mówiła np. o proporcjach ciała człowieka w sztuce starogreckiej – naprawdę inaczej patrzy się na rzeźby oraz na malarstwo znając te kanony – mówi jednak z uczestniczek wykładów.

Wykład prof. Wasyłyk został nagrodzony brawami.

A przez nami kolejne spotkania – ze sztuką romańską, gotykiem, barokiem, klasycyzmem, sztuką romantyzmu, realizmem, impresjonizmem, fowizmem i dalej z kierunkami w sztuce XX wieku, m.in. takimi jak ekspresjonizm, kubizm, futuryzm, dadaizm, surrealizm czy pop art.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sztuką na te wykłady – mają one charakter otwarty, każdy będzie mile widziany.

– Myślę, że te wykłady zainteresują i nauczą wiele osób patrzeć na sztukę inaczej, głębiej, niż dotąd – mówi Edmund Wolski, dyrektor BWAiUP w Pile.

Wykłady odbywają się raz w miesiącu. O kolejnym terminie poinformujemy.

 

 

 

 

Skip to content