Młodzież na Salonie

Młodzież na Salonie

Trwa 43. Salon Pilski – Przegląd Twórczości Artystów Środowiska Pilskiego. To kolejny tydzień prezentacji ekspozycji. Od wernisażu Galerię odwiedza mnóstwo gości, także uczniowie ze szkół z terenu powiatu pilskiego .. Ale nie tylko! Gościliśmy m.in. młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych m.in. z klasy o specjalności reklama – z Panią Anną Lejbą, pilską artystką i nauczycielką plastyki, a także grupę uczniów ZSE z Panią Niną Rogusz. Była grupa z Zespołu Szkół Technicznych – popularnego „Mechanika” – z Panią Danutą Rosą, a także dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia plastyczne do MDK „Iskra” do klas prowadzonych przez pilskie artystki Małgorzatę Białą i Lucynę Pach. Odwiedzili nas ponadto uczniowie klas VI i VII ze szkoły w Złotowie i podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wieleniu! A kolejne i kolejne wycieczki umówione. Zapraszamy! 

Więcej zdjęć na FB/ Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile

Skip to content